Rujlu Kız
Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı, Kullanıcı Yorumları

D ile başlayan en yeni, modern, değişik erkek isimleri ve anlamları 2023

0

Damre, Danyal ve Davut gibi din büyüklerinin isimlerini çocuğa takmak ahirette bu kişilerin şefaatine kavuşmaya vesile olabilir.

Erkek bebek sahibi olacak ebeveynler bebeğine seçecekleri isimde haklı olarak çok seçici davranırlar. Bebekleri için en güzel ismi seçmek isterler. D ile başlayan isim galerimiz erkek ismi seçiminde size yardımcı olacaktır.

Çocuklara din büyüklerinin, alimlerin, evliyaların ve Peygamberlerin ismini koymak iyi olur. Çünkü her Peygamber her âlim, kendi isminde olan insana şefaat edecektir.

D İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Dağaşan: Dağları aşıp giden, engel tanımayan

Dağra: Ağaç ve odun kesmede kullanılan araç.

Dağtekin: Dağ gibi ve biricik, dağ gibi şehzade

Dalan: Dal gibi olan, dal gibi ince yapılı

Dalay: Deniz, dal gibi ince ay gibi güzel

Dalayer: Deniz yiğidi, dal gibi ince ve ay gibi güzel kimse

Dalca: Dal gibi, dala benzer

Dalım: Dal gibi güzel olan

Damra: Sahabe-i kiramın isimlerindendir.

Danişmend: Akıl danışılan. Bir Selçuklu komutanı

Danyal: Milattan önce 700 yıllarında yaşamış bir peygamber

Darcan: Sıkıntılı, sabırsız kimse, serçe büyüklüğünde boz renkli kuş

Dardoğan: Zamanını beklemeden doğan, sabırsız doğan

Daren: Arapça “kavrulmuş” anlamı taşıyan bir isimdir.

Daver: Doğru, hakkaniyetli hükümdar, yönetici

Davut: Güzel sesiyle tanınmış bir peygamber

Dayanç: Katlanma gücü, dayanma gücü, dayanış

Deha: Dahi, zekaca çok üstün olan

Değer: Bir şeyin önemini belirten ölçü, eder, karşılık

Demir: Kolay işlenen, dayanıklı bir maden

Demiralp: Demir gibi sağlam yiğit

Demiray: Demir gibi sağlam ve ay gibi güzel

Demirbilek: Sağlam bilekli, güçlü kimse

Demirbüken: Demiri bükebilecek denli yiğit kimse

Demircan: Demir gibi sağlam kimse

Demirdelen: Demiri delebilecek güçte olan

Demirer: Demir gibi sağlam kimse, güçlü kimse

Demirgüç: Sağlam ve güçlü kimse

Demirhan: Demir gibi güçlü han, güçlü sultan

Demirkan: Sağlam ve güçlü kan

D ile baslayan en yeni modern degisik erkek isimleri ve

Demirkaya: Demir ve kaya gibi sağlam kimse

Demirkıran: Güçlü kimse, babayiğit

Demirol: Demir gibi güçlü ol

Demiröz: Özü demir gibi sağlam olan

Demirtaş: Demir ve taş gibi kimse, güçlü kimse, demir gülle

Demirtuğ: Demirden yapılmış sorguç

Demirtürk: Demir gibi türk

Demiryürek: Yürekli, yiğit, korkusuz, güçlü kimse

Dengiz: Deniz

Dengizer: Denizci, deniz eri, deniz adamı

Deniz: Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su

Denizalp: Denizler yiğidi

Denizer: Denizci, deniz eri, deniz adamı

Denizhan: Denizler hanı, sultanı

Deniztekin: Denzi şehzadesi

Denker: Uygun er

Deren: Toplayan, derleyen

Derin:  Yüzeyi tabanına uzak olan

Derinöz: Özü derin olan kimse, derin özlü

Derman: İlaç, çare, güç, kuvvet

Derviş: Tarikata girmiş, onun kurallarına göre yaşayan, hoşgörülü, alçak gönüllü

Derya: Büyük deniz, okyanus

Destan: Kahramanlık hikayelerine verilen isim.

Devlet: Bütün ulus

Dikmen: Koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik, yerdeki orman, yayla, dikilerek oluşturulan ağaçlık, çam ve başka ağaçların gövdeleri, dik olan yer

Dilaver: Yiğit, yürekli

Diler: Dileyen kimse, isteyen kimse

Dilercan: Dileyen can, dileyen kimse

Dilhan: İçten, samimi söylenen

Dilmaç: Tercüman

Dilmen: Dil bilen kimse, dilci

Dinç: Sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı

Dinçalp: Güçlü yiğit, güçlü ve yiğit

Dinçay: Güçlü ve ay gibi

Dinçel: Dinç bir duruma gel, dinçleş, dinç el güçlü el

Dinçer: Güçlü er, güçlü kimse

Dinçerk: Güçlü kuvvetli kişi

Dinçkal: Her zaman sağlıklı ve güçlü kal

Dinçkaya: Güçlü kaya, kaya gibi sağlam güçlü

Dinçmen: Sağlam, güçlü, kimse, güçlü erkek

Dinçtürk: Sağlıklı, sağlam türk, güçlü türk

Diren: Karşı koy, dayan, harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı

Direnç: Karşı koyan güç, dayanan güç

Dirican: Sağlıklı güçlü kimse

Dirisoy: Güçlü soy, canlı soy

Doğa: Tabiat

Doğal: Olağan olarak ortaya çıkmış olan, doğaya uygun, yapay olmayan, yapmacıksız

Doğan: Küçük kuşlarla beslenen, ava alıştırılarak kuş avında kullanılan, akdoğan, çakırdoğan, aladoğan gibi türleri olan bir kuş, şahin

Doğanalp: Şahin ve yiğit kimse

Doğanay: Ayın ilk günlerinde ay, yeni ay (ayın ilk günleri doğan çocuklara verilir

Doğaner: Şahin gibi kimse, şahin gibi yiğit

Doğangün: Doğmakta olan, doğan güneş

Doğantan: (şafakta doğan için) tan gibi doğmuş olan, yeni tan

Doğruer: Yalan söylemeyen, haksızlık yapmayan kimse, içi dışı bir kimse

Doğrul: Herhangi bir yöne doğru yönlen, toparlan, dik duruma gel doğru ol

Doğruol: Eğrilikten kaçın, haksızlık etme, içi dışı bir ol

Doğruöz: İçi dışı bir kimse, özü doğru

Doğu: Güneşin doğduğu yön

Doğuer: Doğu yiğidi

Doğuhan: Doğunun hükümdarı

Doğukan: Doğulu, doğu soyundan

1670687090 871 D ile baslayan en yeni modern degisik erkek isimleri ve

Doğuş: Doğma, doğma biçimi, yaradılış

Dora: Doruk

Doruk: En yüksek yer, zirve, üstün başarı

Dorukhan: Zirvenin hükümdarı

Doruktekin: Yüce ve biricik, yüce şehzade

Dost: Sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, gönüldeş

Dönmez: İnandığını yapar, tuttuğu yolda gider, caymaz, vazgeçmez

Dönmezer:İnandığını yapan kimse, inandığı yolda giden kimse, sözünde duran yiğit

Duran: Ölmeyen, yaşayan, kalan, gitmeyen, devinmeyen

Duraner: Duran yiğit

Durcan: ‘sen cansın, sevgilisin ve yaşamalısın’ anlamında, çocuğu yaşamayan ailelerin koyduğu bir ad

Durgun: Hareketli olmayan, sakin

Durguner: Sakin kimse

Durhan: Turhan

Durmuş: Uzun ömürlü olması istenen çocuk

Dursun: Çok yaşa, uzun ömürlü ol

Durualp: Temiz ve yiğit kimse

Durukan: Temiz kan, saf kan

Duruöz: Temiz özlü kimse

Durusan: Adı sanı temiz kimse

Durusel: Bulanık olmayan sel, berrak sel

Durusoy: Temiz soylu, saf kanlı

Durusu: Bulanık olmayan su, katıksız su, saf su, berrak su, pırıl pırıl

Durutekin: Temiz ve biricik, pırıl pırıl ve bir tane olan kimse, temiz şehzade

Duygun: Duygulanabilen, içli, duyarlı, duygulu

Duysal: İçli, duyarlı, çabuk duygulanabilen, duygulu, duygu ile ilgili, duyusal

Dündar: Artçı asker, birliği koruyan asker

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.