Rujlu Kız
Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı, Kullanıcı Yorumları

E ile başlayan dini, değişik ve yeni nesil erkek bebek isimleri 2023

0

Enes ve Ebubekir Eshab-ı Kiramın isimlerindendir. Şefaate kavuşmak niyetiyle çocuğa bu isimler verilebilir.

Evlat sahibi olmak dünyanın en mutluluk verici duygularındandır. Bu kadar özel olan ve sevilen evlada en güzel ismi koymak istenir. Aşağıda isim rehberimiz bu hususta yardımcınız olacaktır.

Ecved, Ekrem ve Emin Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir. Çocuklara peygamber, evliya ve Eshabı Kiramın isimlerini takmak çok iyidir. Aynı isimden olması hasebiyle ahirette bu zatların şefaatine kavuşmaya vesile olabilir.

E HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Ebubekir: Bekir’in babası. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın çok samimi arkadaşı, Eshabı Kiramın en üstünü Hazreti Ebubekir’in adıdır.

Ecebay: Varlıklı ve ulu kişi

Ecer: Güzel, yeni acar

Ecevit: Afacan, ele avuca sığmaz, çok yaramaz

Ecved: En iyi, en cömert. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın mübarek isimlerindendir.

Edgü: İyi

Edgüalp: İyi ve yiğit, iyi yiğit

Edgüer: İyi kimse, iyi er, iyi yiğit

Edip: Terbiyeli, edepli, edebiyatla uğraşan

Ediz: Değerli, ulu, yüce, yüksek

Efe: Özellikle batı Anadolu yiğidi, yiğit, zeybek, ağa, ağabey, kabadayı

Efekan: Efe soyundan

Efgan: Ağlayıp inleme, feryat

Ege: Bir çocuğu koruyan, ona bakan, büyük ulu

Egemen: Yönetimini kendi gücüyle, dışardan denetime bağlı kalmadan sürdüren, üstün, sözünü, geçiren

Eğilmez: Hiçbirşey karşısında eğilmeyen, boyun eğmeyen

Eke: Usta, bilgili, deneyli, yetişkin, açıkgöz, zeki

Ekemen: Açıkgöz kimse, zeki kimse, bilgili, görgülü, deneyli kimse, eke

Eken: Toprağa tohum atan serpen

Ekener: Toprağa tohum serpen kimse

Ekim: Toprağa ürün ekmek

Ekin: Tahılın tohum olarak tarlaya atıldığı andan başlayarak harman oluncaya değin aldığı duruma verilen ad

Ekiner: Tarımla uğraşan kimse

Ekmel: Mükemmel olan, en kamil

Ekrem: En şerefli. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın mübarek isimlerindendir.

Elbir: Uzlaştırıcı, arabulucu, bir işi birlikte yapan

Elçin: Deste, demet, bir tutam, bir avuç, kışın ocak başında, öten cırcırböceği

Eldem: Sevimli kimse, sıcakkanlı kimse, cana yakın kimse

Elgin: Evinden ocağından uzak düşmüş kimse, gurbete çıkmış kimse, gurbetçi, elsever

Elgün: Kamu, herkes

Emin: Doğru ve güvenilir. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın mübarek isimlerindendir.

Emir: Bir kavmin başı -peygamber soyundan, kumandan

Emirhan: Emirlerin başı, hükümdarı

Emrah: Bir halk ozanımız

Emre: Aşık, vurgun. Yunus Emre hazretlerinin adıdır.

Emrullah: Allah’ın emri

Ender: Çok az, nadir bulunan

Ener: En yiğit, en er kişi

Enes: İnsan, Hazret-i Muhammed aleyhisselamın sahabelerinden biri

E ile baslayan dini degisik ve yeni nesil erkek bebek

Engin: Yüksek olmayan, düzey bakımından düşük, denizin, karasularından uzakta bulunan geniş bölümü, ucu bucağı görünmeyecek denli geniş

Enginalp: Engin yiğit

Enginer: Engin yiğit, engin er, engin kimse

Enginsoy: Geniş soy

Enginsu: Ucu bucağı görünmeyen su, açık deniz

Engiz: Ağaç filizi

Engür: Hepsinden gür olan

Enis: Dost, arkadaş

Enver: En nurlu, en parlak

Eracar: Güçlü er gürbüz kimse

Erakalın: Alnı açık yiğit, ak alınlı kimse

Erakıncı: Akıncı yiğit, akıncı asker

Eralkan: Al kanlı yiğit

Eralp: Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi

Eraltay: Altay dağlarından gelmiş yiğit

Eran: Yiğit diye anılacak kişi; anmakta geç kalma

Erandaç: Başkasından anı kalmış yiğit

Eranıl: Yiğit olarak anılasın

Eray: Ay gibi yiğit

Eraydın: Aydın yiğit aydınlık yiğit

Erbaşat: Egemen olan yiğit

Erbatur: Yiğitler yiğidi, er yiğit, bahadır

Erbay: Yiğit ve zengin kimse

Erbek: Sağlam, yiğit, sert yiğit

Erben: ‘ben yiğidim, ben erim, yiğit ben’im

Erbey: Yiğit bey

Erbil: Bir zamanlar hakkari’de egemen olmuş erbil atabeylerinin adı

Erbilek: Yiğit bilekli, bükülmez bilekli

Erbilen: Bilgili, yiğit, bilen er

Erbilir: Bilen kimse, bilgili ve yiğit

Erbuğ: Yiğitler başı, komutan

Erbuğa: Boğa gibi yiğit kimse, yiğit boğa

Ercan: Yiğit can, yiğit ve can kimse

Erce: Yiğitçe, yiğide benzer bir biçimde

Ercüment: İtibarlı, haysiyetli, değerli

Erçelik: Çelik gibi yiğit, çelik er

Erçetin: Sağlam yiğit çetin er, güç er, zorlu er

Erçevik: Canlı, hareketli yiğit

Erdağ: Dağ gibi er, dağ gibi yiğit

Erdal: Tek erkek

Erdem: İyiliksever, acıma, alçakgönüllülük gibi övgüye değer niteliklerin genel adı

Erdemal: Erdemli yiğit

Erdemer: Erdemli yiğit

Erdemir: Demir gibi yiğit, güçlü yiğit

Erden: El değmemiş, insan eli değmemiş

Erdenalp: El değmemiş yiğit

Erdenay: El değmemiş ay, erken doğan ay

Erdener: El değmemiş yiğit

Erdeniz: El değmemiş iz, yeni iz, yiğit deniz

Erdi: Ulaştı, yetişti, olgunlaştı, büyüdü, başakları olgunlaşmış ekin

Erdilek: Erken dilenen şey

Erdim: ‘Allah yolunda ermiş durumuna geldim’ ‘eriştim’ ‘olgunlaştım’ anlamında

Erdin: Gayene ulaştın; Allah yolunda ermiş duruma geldin, olgunlaştın yetiştin

Erdinç: Dinç, er

Erdoğ: Erken doğ, yiğit doğ

Erdoğan: Erken doğmuş olan, er olarak, yiğit olarak doğmuş olan doğuştan er

Erdoğdu: Yiğit olarak doğdu, erken doğdu

Erdur: Yiğit kal

Erduran: Duran, yaşayan yiğit

Erduru: Katışıksız er, duru er

Erek: Ulaşılmak istenen, ardından koşulan şey, amaç, erişilmek istenen sonuç

Ereken: Vaktinden önce eken, erken eken

Erel: Yiğit el

Erem: Olurunu bildirme işi, onaşma, pelin

Eren: Kendini Allahü tealaya adamış kimse, ermiş kimse, babayiğit bahadır, yiğit

Erenalp: Ermiş yiğit

Erenay: Hem Allah’a ermiş hem ay gibi güzel kimse

Erencan: Ermiş kimse, ermiş can

Erenel: Ermiş el, yiğit el

Erener: Ermiş yiğit

Erengüç: Ermiş ve güçlü kimse

Erenöz: Özü ermiş kimse

Erensoy: Ermiş soy, yiğit soy

Erensü: Ermiş asker, yiğit subay

Erentürk: Allah’a ermiş türk, eren türk yiğit türk

Erenuluğ: Ermiş ve ulu kimse

Erer: Erşir, yiğit er, yiğit erkek

Erez: Buğday ve arpa tarlalarında yetişen deliceotu da denilen bir bitki

Ergener: Henüz evlenmemiş evlenecek çağa girmiş yiğit

Ergi: İyi, güzel istenilen bir şeye erme durumu, erişme, ulaşma

Ergican: İstenilen iyi ve güzel şeye erişmiş kimse, erişilmş can kendisine kavuşulmuş can

Ergil: Er ile ilgili

Ergin: Olmuş, olgunlaşmış yetişmiş

Erginalp: Yetişkin yiğit

Erginay: Yetişmiş, olgunlaşmış, ve ay gibi olmuş, olmuş ay

Erginbay: Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış ve zengin

Ergincan: Olgunlaşmış kimse

Erginer: Yetişmiş, olgunlaşmış er

Erginsoy: Ergin bir hale gelmiş soy

Ergökmen: Gök yüzlü ve sarışın erkek

Ergun: Oynak, hızlı giden at

Ergüç: Güçlü er, erkek ve güçlü

Ergüder: Yiğitlik eden

Ergüleç: Güler yüzlü kimse, güleç yiğit

Ergülen: Gülen er, mutlu kimse

Ergün: Yumuşak huylu, uysal

Ergüneş: Erken doğan güneş

Ergüvenç: Güvenç olan kimse, güvenilir er

Erhan: Yiğit han, er han

Erışık: Yiğit ışık

Eriker: Ermiş ve yiğit, yetişkin yiğit

Erim: Bir şeyin erişebileceği uzaklık, muştu, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi

Erinç: Mutluluk içinde yaşama, dirlik

Erinçer: Mutluluk içinde yaşayan kimse, dirlik düzenlik içinde yaşayan erkek

Eriş: (‘erişmek’ten buyruk) ulaş, yetiş

Eriz: Yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu

Erizgi: Akıllı kimse zeki erkek

Erkal: Yiğit kal

Erkan: Yiğit, soylu

Erke: İşe çevrilebilen güç,

Erkel: Güçle ilgili, güçsel

Erker: Güçlü erkek, güç sahibi kimse

Erkınay: Çalışkan kimse

Erkış: Erken gelen kış

Erkin: Özgür, serbest

Erkiner: İstediği gibi davranabilen erkek, özgür kimse, özgür yiğit

Erkman: Güçlü, etkili, sözü geçen kimse

Erkoç: Koç gibi, iri yan

1672075337 287 E ile baslayan dini degisik ve yeni nesil erkek bebek

Erkoçak: Eliaçık erkek, cömert kimse, yiğit er, koçak er

Erkol: Güçlü ol, güç sahibi ol, yiğit ol

Erksal: Güç sal, güç gönder

Erksan: Güç sahibi ün, güçlü ad

Erksun: Güç ver güç sun

Erktin: Güçlü ruh

Erkul: Yiğit kul, yiğit kimse

Erkunt: Sağlam er, dayanıklı er

Erkurt: Yiğit kurt

Erkut: Uğur getiren yiğit, uğurlu yiğit

Erkutay: Yiğit, uğurlu ve ay gibi kimse

Erkutlu: Uğurlu yiğit, kutlu yiğit

Erlaçin: Sarp er, yalçın kaya gibi erkek, şahin gibi erkek

Erman: Er kişi, yiğit kişi

Ermiş: Veli, aziz

Ermutlu: Mutluluk içinde yaşayan er

Eroğul: Yiğit oğul

Eroğuz: İyi ve doğru erkek, iyi erkek arkadaş, tosun gibi erkek gürbüz erkek

Erol: Erkek ol

Eröz: Özü yiğit, yiğit özlü, yiğit kimse

Ersan: Yiğit ünlü, er sanlı

Ersay: Yiğit olarak saygı göster

Ersayın: Saygıdeğer yiğit, saygı gösterilmesi gereken kimse

Ersel: Yiğit sel

Ersen: Sen ersin, sen yiğitsin

Ersev: Erkek ol ve sev, erken sev

Erseven: Erken seven kimse, yiğit kimse

Ersevin: Erkenden, vaktinden önce sevinç duy, vaktinden önce sevin

Ersezen: Vaktinden önce sezen kimse

Ersezer: Erken sezer, vaktinden önce sezer

Ersin: ‘yiğitsin’ ‘erkeksin’ erişsin, ulaşsın, gelişsin, yetişsin, olgunlaşsın

Erson: ‘son yiğit, son erkek’ anlamında, ailenin sonuncu erkek çocuğuna verilen ad

Ersoy: Erkek soy, yiğit soy

Ersöz: Yiğit sözü

Ersun: Erken sun, vaktinden önce sun

Ersungur: Yiğit ve doğan gibi yırtıcı

Erşan: Yiğitliğiyle tanınmış

Erşen: Şen, yiğit, şen erkek

Ertan: Güneş’in doğma zamanından az önce, şafaktan önce

Ertaş: Yiğit ve taş gibi sağlam kimse

Ertay: Yiğit tay

Ertaylan: Yiğit ve uzun boylu kimse

Erte: Sonraki, gün; şafak sökme zamanı; herhangi bir işteki ilk başarı

Ertek: Yiğit, ve tek er

Ertekin: Yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit şehzade

Erten: Sabah güneşin doğduğu an

Ertöz: Yiğit ve cevherli kimse

Ertuğ: Sorguçlu yiğit, tuğlu yiğit

Ertuğrul: Dürüst, doğru yiğit

Ertuna: Yiğit tuna ırmağı

Ertunca: Yiğit tunca ırmağı

Ertuncay: Yiğit ve tunçtan yapılmış ay

Ertunga: Erkek kaplan, uygur yazıtlarında adı geçen kişi, alpertunga olarak da bilinir

Ertün: Akşamın ilk saatleri, gecenin başlangıç saatleri

Ertürk: Yiğit türk, erkek türk

Ertüz: Yiğit ve adaletli

Ertüzün: Düzgün er, yiğit ve düzgün kimse

Erülgen: Ulu yiğit, yüce yiğit, metin yiğit

Erün: Yiğit diye tanınan, ünlü yiğit

Erünal: Yiğit olarak tanın, yiğit olarak ün al

Erüstün: Üstün yiğit

Eryalçın: Çıplak, yalçın kaya gibi yiğit kimse

Eryaman: Her bakımdan alışılmışın üstünde olan yiğit

Eryavuz: Çok sert yiğit, yavuz erkek

Eryılmaz: Hiçbir şeyden korkusu olmayan yiğit, gözü korkusuz yiğit

Eryiğit: Yiğit erkek

Esat: Mutlu, çok hayırlı

Esen: Hiçbir sayrılığı, hiçbir sakatlığı olmayan, sağlık ve mutluluk içinde olan sağlıklı

Esendemir: Sağlıklı ve demir gibi

Esenel: Sağlıklı yiğit

Esener: Sağlıklı yiğit

Esentürk: Sağlıklı türk

Eser: Yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur

Esin: Tatlı tatlı esen sabah yeli, içe doğan güzel şey

Esiner: Sabah yeli gibi tatlı ve yiğit kimse, esin veren kimse

Esmen: Esen yel gibi kimse

Eşref: Çok şerefli, muhterem

Ethem:Evliya İbrahim Bin Edhem hazretlerinin adı.

Evin: Buğday tanesinin içi, özü, çok taneli başak, tohum, burçak başağı, ürün

Evren: Var olan şeylerin tümü, felek, cihan

Evrensel: Dünya ölçüsünde olan

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.