Rujlu Kız
Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı, Kullanıcı Yorumları

Y ile başlayan popüler, dini ve modern erkek isimleri 2023

0

Yasin, Peygamber efendimizin isimlerindendir. Erkek çocuğuna isim olarak takılabilir.

Bebek bekleyenler veya yeni erkek evlat sahibi olanlar isim arayışına girerler. Aşağıda en karizmatik, anlamlı ve dini isimleri görebilirsiniz. Yunus, Yusuf, Yahya ve Yakup peygamber isimlerindendir. Çocuklara peygamber, evliya, alim ve Eshab-ı Kiram’ın ismini vermek bu mübarek zatların şefaatine kavuşmaya vesile olabilir.

Y HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Yadigar: Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse. Bırakılan anı.

Yafes: Nuh Peygamber’in üçüncü oğlu, Türklerin atası

Yağan: Yağmur, kar, yağış

Yağın: Yağmur, yiğit

Yağınalp: Yağmur

Yağış: 1. Havadaki su buharının yoğunlaşma sonucundan sıvı veya katı durumda yere düşmesi. 2. Yağmur. 3. Yağma işi.

Yağız: Koyu buğday rengi, esmer

Yağızalp: Esmer, yiğit, karayağız yiğit

Yağızbay: Esmer kimse

Yağızer: Esmer, yiğit, karayağız yiğit

Yağızhan: Esmer hükümdar

Yağızkan: Asil, soylu kan

Yağızkurt: Esmer, güçlü, kuvvetli kimse

Yağıztekin: Esmer ve biricik; yağız şehzade

Yağmur: Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su damlacıkları; oğuz beylerinden biri

Yağmurca: Bir tür geyik. Dağ keçisi

Yahşi: İyi, güzel, çok güzel

Yahşibay: İyi tanınan, saygın kimse

Yahşihan: Genç, güzel hükümdar

Yahya: Zekeriya aleyhisselamın oğlu olan peygamber

Yaktın: Kabak. Kavun, karpuz, hıyar gibi toprakta uzanıp, yetişen bitki

Yakup: Yusuf aleyhisselamın babası olan peygamber, erkek keklik, ibranice’de takip eden, izleyen anlamında

Yakut: Parlak, kırmızı değerli taş, sibirya’nın kuzeyinde yaşayan bir türk kavmi

Yakzan: Uyanık, gözü açık

Yalap: Parıltı

Yalaz: Alev, bayrak

Yalaza: Alev

Yalazabey: Ateş gibi

Yalazalp: Alev gibi parlak yiğit

Yalazan: Berk, şimşek

Yalazay: Yalımlı ay, parıldayan ay, alevli ay

Yalçın: Sarp, düz, kaygan, parlak

Yalçıner: Sarp yiğit, dik yiğit

Yalçınkaya: Çıkılması güç kaya, dik kaya, büyük, dik ve kaygan kaya

Yalçuk: Parlayan, ay; evren; elçi

Y ile baslayan populer dini ve modern erkek isimleri 2023

Yaldırak: Ak, parlak, ışıltılı

Yale: Sığır boynuzu

Yalgın: Ilgım, serap; aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek

Yalım: Ateşin dili, alaz, yalaz, yalaza, alev

Yalın: Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz

Yalınalp: Katışıksız yiğit, sade yiğit

Yalınay: Ayın en güzel, sade görünümü

Yalınç: İçine başka bir şey karıştırılmamış, tek bir şeyden oluşan

Yalkı: Yalın, tek

Yalkın: Yalnız, tek, tek başına; ince, zayıf

Yalman: Düz, çıplak ve yassı taş; mızrak ucu; dik, sarp, yalçın

Yaltır: Parlak, parlayan

Yaltırak: Işık, parıltı

Yaltıray: Parlak ve parıldayan; parlak ışık saçan ay

Yamaç: 1. Dağın veya tepenin herhangi bir yanı. 2. Karşı. 3. Yan, yakın.

Yaman: Kötü, korkulan, cesur, güçlü

Yamaner: İşbilir yiğit, becerikli yiğit

Yamanöz: Becerikli kimse, işbilir kimse, yaman kimse

Yanaç: Yön, taraf

Yanal: Yanda olan, yana düşen

Yanar: Parlayan, parıldayan

Yanıker: Aşık, vurgun kimse

Yankı: Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses

Yarıdil: Gönül arkadaşı, sevgili

Yarkaya: Sarp, uçurumlu kaya

Yarkın: Güneş ışığı, güneş aydınlığı; şimşek

Yarlık: Buyruk, ferman. Yasa, kanun

Yasa: Varlığım surdur

Yasan: Tertip, düzen

Yaser: Bolluk, varlık

Yasîn: Gerçek insan, insan-ı kâmil. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir.

Yasir: Sol tarafa giden

Yasun: Tarz, üslup, töre. Doğa, tabiat

Yaşar: Yaşamını sürdürür, hiç ölmez, yaşayıp gider

Yaşık: Işık, parıltı, parlaklık

Yaşıl: Erkek ördek

Yaşın: Işık, yıldırım, şimşek

Yatman: Boyun eğen, uysal, yumuşak başlı kimse

Yaver: Yardımcı

Yaveş: Ağırbaşlı, yumuşak huylu, sakin

Yavuz: Çok sert, yaman, yürekli, korkusuz

Yavuzalp: Korkusuz yiğit, yaman yiğit

Yavuzay: Ayın en güzel hali

Yavuzcan: Güçlü, cesur kişiliği olan

Yavuzer: Korkusuz yiğit, yaman yiğit

Yavuzhan: Güçlü, cesur hükümdar

Yaygır: Gökkuşağı

Yazgan: Yazar, yazıcı

Yazganalp: Yazar, yazıcı

Yazgı: Kader, alın yazısı

Yazır: Oğuzların, Bozok kolunun Ayhan soyundan gelen bir Türkmen boyunun adı

Yediger: Büyük ayı takım yıldızı

Yefa: Yüksek yer

Yegan: Tekler, birler

Yeğin: Zorlu, katı, şiddetli. Baskın, üstün. Yiğit, güçlü, çalışkan. Bereketli, bol. İyiliği seven

Yeğiner: Zorlu, katı, şiddetli. Baskın, üstün. Yiğit, güçlü, çalışkan. Bereketli, bol. İyiliği seven

Yeğrek: İyilik sever

Yeksan: Her zaman, bir düzeyde

Yekser: Tek başına, bir baştan bir başa aniden

Yekta: Tek, eşsiz

Yelal: Rüzgar, yel, esinti

Yeldan: Hızlı, süratli

Yelen: Arzu, istek

Yeler: Rüzgar gibi yiğit

Yelesen: Yel gibi hızlı, çabuk

Yelmen: Aceleci, hızlı davranan, canı tez kimse

Yeltekin: Rüzgar gibi ve tek olan; yel gibi şehzade

Yemliha: Eshab-ı kehfden birisi

Yenay: Yeni ay, hilal-i ayça

Yenbu: Pınar, çeşme, kaynak

1672574686 780 Y ile baslayan populer dini ve modern erkek isimleri 2023

Yener: Oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir

Yengi: Üstün gelme, yenme, utku, zafer

Yenisey: Orta Asya’nın en büyük ırmaklarından birinin adı

Yenisu: Yeni akan su

Yerel: Belirli bir yer ile ilgili olan, örf

Yergin: Hüzünlü, tasalı, kaygılı

Yerhum: Erkek kartal

Yersel: Yere ait, yerle ilgili

Yertan: Güneşin ilk ışıkları

Yesar: Varlık, zenginlik

Yesari: Zenginlikle ilgili

Yeten: Yetişen, ulaşan. Olgun, olgunlaşan

Yetener: Olgun erkek

Yeter: (artık çocuk istemeyenler son çocuklarına verirler) yeterli, yetişir

Yetik: Yetişmiş, erişmiş, büyümüş. Bilgili, olgun

Yetiş: Amacına ulaş, isteğine kavuş

Yetişen: Ulaşan, kavuşan

Yetkin: Yetişkin, olgunlaşmış, erişmiş

Yetkiner: Yetişkin yiğit, olgunlaşmış yiğit, olgun yiğit

Yezdanşer: Alahın arslanı, savaşçı hükümdar

Yıbar: Misk, amber, güzel koku

Yıldır: Parlak, parlayan, ışıklı ışık

Yıldıralp: Korkutan yiğit, yıldıran yiğit

Yıldıran: Parlayan, ışıldayan, ışık saçan

Yıldıray: Parıldayan ay, ışık saçan ay

Yıldırım: Büyük bir ışıkla gürültü çıkararak hava ile yer arasında olan elektrik boşalması, şimşek; Osmanlı imparatoru yıldırım beyazıt’ın adından

Yıldızhan: Yıldızların hakanı

Yılmaz: Hiçbir şeyden korkup çekinmez

Yiğit: Güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam

Yiğitalp: Yiğitler yiğidi, erler eri

Yiğitcan: Güçlü, korkusuz kahraman

Yiğiter: Güçlü ve yürekli erkek

Yiğithan: Yiğit, cesur hakan

Yiğitkan: Güçlü, cesur soydan gelen

Yoğun: Oylumuna oranla ağırlığı çok

Yoldaş: Arkadaş, aynı yolun yolcusu olan

Yordam: Rehber, kılavuz, beceri, anlayış, davranış, kural, yöntem

Yoruç: Komutan, kumandan

Yönal: Belli bir yana doğru dön

Yöner: Yönünü, cepheni al

Yöntem: Bir işte tutulacak yol, amaca ulaşmak için tutulacak özenli yol

Yörük: Hayvancılıkla geçinen göçebe bir türkmen oymağı ve bu oymaktan olan kimse

Yula: Meşale. Kandil

Yuluğ: Mutlu, mesut

Yumlu: Uğurlu, kutlu

Yunus: Memeli bir hayvan, bir peygamber

Yura: Dağ sırtı

Yurdaer: Yurda er olan kimse, yurdun yiğidi

Yurdahan: Yurda kağan olan kimse

Yurdakul: Yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse

Yurdaşen: Yurdu şenlendiren, yurda şenlik olan

Yurday: Yurdun ay’ı yurda ay olan kimse

Yurtcan: Yurda canlılık veren

Yurtseven: Ülkesini, yurdunu sever

Yusuf: Yakup peygamberin oğlu

Yuşa: Bir Peygamber, Yûşa b. Nün

Yüce: Yüksek, büyük, erişilmez, ulu

Yücealp: Büyük yiğit, erişilmez yiğit, ulu yiğit

Yücel: Yüksel, yücel duruma gel

Yücelay: Yüksel, yüce bir duruma gel, başarı kazan, ilerle

Yücelen: Yükselen, ulaşılmazlaşan, ululaşan, yüceleşen

Yücesan: Erişilmezleşmiş ad, ulu ad

Yücesoy: Erişilmezleşmiş soy, ulu soy

Yücetekin: Ulu ve biricik; ulu şehzade

Yüksel: Yükseklere ulaş, basarı kazan. Zafer amaca ulaşma, basarı

Yümin: Uğur, mutluluk

Yümni: Her işi sağ eli ile yapan, uğurlu

Yürük: Çabuk ve hızlı yürüyen

Yüzüak: Dürüst, namuslu, doğru, suçsuz kimse

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.