Rujlu Kız
Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı, Kullanıcı Yorumları

V ile başlayan en güzel ve anlamlı erkek isimleri 2023

0

Vâfi, Vâiz, Vâsıl ve Velî, Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir. Çocuklara isim olarak verilebilir.

Çocuğa güzel isim koymak babanın evladı üzerindeki vazifelerindendir. Velid ve Vehb, Eshab-ı Kiram’ın isimlerindendir. Çocuklara Eshab-ı Kiram, alim, evliya ve peygamber ismi takmak ahirette bu büyük zatların şefaatine kavuşmaya vesile olabilir.

V HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Vabil: İri damlalı yağmur

Vacid: Yaratan, meydana çıkaran

Vacib: Yapılması farz gibi kesin olan, fakat Kur’an-ı kerimdeki delili farz kadar açık olmayan emirlere denir.

Vafe: Nasip, kısmet

Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir.

Vafid: Elçi, temsilci, rasul

Vafir: Çok, bol

Vaha: Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan

Vahap: Bağışlayan, ihsan eden

Vahat: Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yerler. Vahalar

Vahdet: Teklik, birlik, Allah’ın tekliğini kabul etmek

Vahdettin: Dinin tekliği, birliği

Vahdi: Bir ve tek olmayla ilgili

Vahid: Tek ve eşsiz, Allahın isimlerinden

Vahiddin: Tek din, dinin tekliği

Vahip: Bağışlayan, bağışlayıcı

Vahit: Tek, yalnız

Vaid: Birini iyiliğe sevk ve kötülükten uzaklaştırmak için korkutma, yıldırma

Vail: Sığınan, kurtulan. Sahabe adlarındandır

Vâiz: Nasihat eden. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir.

Vakar: Ağırbaşlılık, haysiyetini koruma, temkin sabır, heybet

Vakıf: Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan

Vakia: Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan

Vakkas: Ağırbaşlı, temkinli

Vakur: Ağırbaşlı, temkinli

Vala: Yüksek, yüce

Valaşan: Şanı yüce, şanlı

Valay: Yükseklik, yücelik

Vali: Bir vilayeti idare eden en büyük memur

Valih: Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran

Varaka: Tek yaprak, tek kağıt. Yazılı kağıt

Vareste: Kurtulmuş. Serbest, rahat, azade

Vargın: Giden, varan

V ile baslayan en guzel ve anlamli erkek isimleri 2023

Varış: Zeka, anlayış, akıl

Varid: Gelen, vasıl olan, erişen

Varlık: Var olan her şey; önemli, yararlı, değerli şey; var oluş; para mal, mülk ve genel olarak zenginlik varol her zaman yaşa

Varol: Sağlıklı, uzun yasa

Vasfi: Nitelikle ilgili

Vasıf: Vasfeden, vasıflandıran. Bir kimse veya şeyi başkalarından ayıran kendine has hal, nitelik hususiyet

Vasık: Güvenilen, emin, mutemed. Abbasi halifelerinden birinin unvanı

Vâsıl: Kulu Rabbine ulaştıran. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir.

Vasi: Vasiyeti yerine getiren, vesayeti yüklenen kimse, henüz reşid olmamış çocuğun işlerine bakmakla mükellef kimse

Vassaf: Niteliklerini bildirerek anlatan ya da öven.

Vassal: Vasleden, ulaştıran, birleştiren. Sayfalan yapışan, eski yazılı bir kitabın sayfalarını ayıran sanatkâr

Vatan: Yurt, ülke

Vazah: Beyaz, güzel yüzlü adam

Vecaheddin: Dinin yüceliği, onuru. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır

Vecdet: Zenginlik, varlıklı olma durumu

Vecdi: Coşkunlukla ilgili

Vechi: Yüzle ilgili, yüze ait

Vecid: Bir şeyin güzelliği karşısında kendini kaybedecek dereceye gelmek, coşkulanmak

Vecih: Yüz, çehre. Tarz, üslup

Vecihi: Güzellik, hoşluk, uygunlukla ilgili

Veciz: Kısa, derli toplu

Vedat: Sevgi, dostluk

Vedi: Başkasının malını saklamakla görevli kimse

Vedia: Emanet

Vediatullah: Allah’ın emaneti, dini. Kadınlar da Allah’ın emaneti olarak nitelenmişlerdir

Vedid: Dost, sevgisi çok olan. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır

Vedud: Çok muhabbetli, çok şefkatli. Allah’ın isimlerinden. İyi kullarını sevip onlara rahmet ve rızasını irade eden yüce Allah. -(bkz. Abdülvedud)

Vefa: Sözünde durmak, dostluğunu sürdürmek

Vefai: Vefa ile ilgili

Vefakar: Sevgisi geçici olmayan, vefası olan

Vefi: Vefalı, bağlı, tam, mükemmel

Vefik: Yoldaş, aynı fikirde olan

Vefir: Çok, bol

Vefret: Çokluk, bolluk

Vehb: Bağışlama, bağış, vergi. Eshab-ı Kiramın isimlerindendir.

Vehbi: Allah vergisi

Vehhab: Çok hibe eden, bağışlayan. Sayısız nimetler veren yüce Allah. Bu isim Esmau’l-Hüsna’dandır. (bkz. Abdülvehhab)

Vehhac: Çok parıltı. Çok alevli

Vekil: Başkasının yerine ve adına hareket eden veya konuşan. Asıl vazifelinin yerine çalışan, bir vazifeyi geçici olarak idare eden.

Vekkad: Parlak, aydınlık, ışıklı.

Vela: Yakınlık, sahiplik. Efendisinin, azat ettiği köle ve cariyesi ile olan münasebeti ve onlar üzerindeki hakkı

Veladet: Doğuş, dünyaya gelmek, ortaya çıkmak

Velî: Veli, sahip, dost. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir.

Velican: Candan, dost, yakın

Velid: Yeni doğmuş çocuk. Erkek çocuk, köle. Eshab-ı Kiram’ın isimlerindendir.

Veliyullah: Allah’ın sevgili kulu. Allah’a teslim olmuş, onun hakimiyet ve sultasının dışında hakimiyet ve sulta tanımayan Yalnızca Allah’ı, rasulünü ve mü’minleri dost edinen

Veliyüddin: Dinin sahibi. Dinin dostu

Velu: Bir şeye fazla düşkün olan

Vemiz: Bulut arasından görünen ışık

Verdi: Güle ait, gül ile ilgili

Vergin: Verici, özverili kimse

Verim: Ortaya çıkan, beklenilen, istenilen sonuç

Verka: Yabani güvercin, üveyik

Verrak: Kağıtçı. Ünlü Arap kelam bilgini: Ebu İsa Muhammed b. Harun el-Verrak

Verşan: Çevreye şan ver, ünlen, ünlü ol

Vesamet: Güzellik, güzel olma

Vesik: Çok sağlam, güçlü

Vesim: Güzel yüzlü

Veyis: Yoksulluk, muhtaçlık

Veysel: İtikadı güçlü, mümin. Tabiinden Veysel Karani hazretlerinin adıdır.

Veysi: Yoksul, muhtaç

Vezir: Osmanlı devletinde, askeri ve idari en yüksek derece olan vezirlik rütbesinde olan kimse

Vidad: Sevme, sevgi. Dostluk

Visam: Damgalı, nişanlı

Volkan: Yanardağ

Vurgun: Vurulmuş çok sevmiş kimse, tutkun

Vuska: Çok sağlam, pek kuvvetli. Urvetul-Vuska (Pek sağlam kulp) müslümanlık

Vusta: Orta, ortada bulunan, arada olan, iç

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.