Rujlu Kız
Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı, Kullanıcı Yorumları

V ile başlayan en güzel, değişik ve yeni kız isimleri 2023

0

Vera ismi son zamanların popüler kız adlarındandır.

Yaşadığımız dönemde herkes evladına hiç duyulmamış isim takmak peşinde. Ancak seçeceğimiz isimde yalnızca kulağa hoş gelmesi, bu ismin kimsede olmaması ölçü olmamalı. İsimlerin anlamına da dikkat etmeli.  Alim, evliya, sahabe gibi din büyüklerinin isimlerini çocuğa vermek ahirette onların şefaatine kavuşmaya vesile olabilir. Aşağıdaki isimler de kız çocuğuna verilebilir.

V HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Vabile: İri damlalı yağmur

Vacibe: Yapılması gerekli olan

Vacide: Meydana getirici

Vafe: Nasip, kısmet

Vafire: Çok, bol

Vafiye: Yeter, tam. Sözünde duran, sözünün eri

Vaha: Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan

Vahibe: Bağışlayan, bağışlayıcı

Vahide: Tek, bir, yalnız

Vaize: Dini öğütlerde bulunan kimse

Vakia: Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan

Vala: Yüksek, yüce

Valay: Yükseklik, yücelik

Valihe: Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran

Vamıka: Seven, aşık

Vareste: Kurtulmuş. Serbest, rahat, azade

Varide: Gelen, erişen, söylenti

Vasfiye: Nitelikli

Vasıfe: Vasfeden, vasıflandıran. Bir kimse veya şeyi başkalarından ayıran kendine has hal, nitelik hususiyet

Vasıla: Ulaşan, kavuşan, yetişen

Vasile: Ulaşan, kavuşan, yetişen

V ile baslayan en guzel degisik ve yeni kiz isimleri

Vazahat: Vazıhlık, açıklık

Vecahet: Güzel yüzlülük, gösterişlilik, güzel yüz

Vecazet: Sözün, veciz kısa oluşu

Vecdiye: Coşkunlukla ilgili, coşkunlukla oluşan

Vechiye: Yüzle ilgili, yüze ait

Vecibe: Ödev, görev

Vecihe: Yüz, çehre. Tarz, üslup

Vecize: Kısa, derli toplu

Vecne: Yanak yumrusu, elmacık

Veda: Ayrılırken söylenen selamlama sözü

Vedia: Korunması için bırakılan emanet

Vedide: Dost, sevgisi çok olan. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır

Vefia: Vefalı, sevgisi geçici olmayan. Tam, eksiksiz

Vefika: Uygun, aynı fikirde, yoldaş

Vefire: Çok, bol

Vefret: Çokluk, bolluk

Vehbiyye: Allah’ın ihsanı sonucu olan. Allah vergisi, fıtri

Veladet: Doğuş, dünyaya gelmek, ortaya çıkmak

Velaya: Ermiş kadınlar

Velayet: Velilik, ermişlik. Veli ve ermiş olan kimsenin hali ve sıfatı.

Velide: Yeni doğmuş çocuk

Velime: Düğün ziyafeti. Evlenme, düğün

Veliye: Dost, yakın. Allah’ın sevgili kulu, ermiş evliya. Allah’ın isimlerinden

Velud: Doğurgan, çok doğuran

Venüs: Merkür’den sonra güneş’e en yakın gezegen

Vera: Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. Halk, mahluk, alem, kainat

Verda: Gül

Verdinaz: Naz gülü, nazlıların gülü

Verim: Ortaya çıkan, beklenilen, istenilen sonuç

Verziş: Çalışma, işletme

Vesamet: Güzellik, güzel olma

Vesika: Çok sağlam, güçlü

Vesile: Neden, sebep, kavuşma

Vesime: Güzel yüzlü

Vezime: Beytullah’a gönderilen hediye, armağan

Vezire: Osmanlı devletinde, askeri ve idari en yüksek derece olan vezirlik rütbesinde olan kimse

Vicdan: Şuur, ahlak

Vidade: Sevme, sevgi. Dostluk

Vildan: Yeni doğmuş çocuklar

Visali: Kavuşma, ulaşma ile ilgili

Vuska: Çok sağlam, pek kuvvetli. Urvetul-Vuska (Pek sağlam kulp) müslümanlık

Vuslat: Buluşma, ulaşma, kavuşma, sevgiliye kavuşma

Vüreyka: Yaprakçık, küçük yaprakçık

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.