Rujlu Kız
Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı, Kullanıcı Yorumları

U ve Ü ile başlayan modern, dini, yeni nesil kız isimleri 2023

0

Ümmü Rûmân ve Ümmü Mihcen hanım sahabe isimlerindendir. Kız çocuklarına isim olarak koyulabilir.

Bebeklerin cinsiyeti 16. haftada belli olur, bundan sonra aileler isim arayışına girerler. En güzel ismi bulmak için aşağıdaki isim galerimizden faydalanabilirsiniz.

Ümmügülsüm, Ümmühani ve Ümmü Seleme hanım sahabe isimlerindendir. Çocuklara sahabe, evliya ve peygamber ismi vermek ahirette bu din büyüklerinin şefaatine kavuşmaya vesile olacaktır.

U İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Ubeyde: Küçük köle, kölecik. Ashabın kullandığı isimlerdendir. Ubeyde b. el-Cerrah’ın adıdır.

Ufuk: Gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer, anlayış, düşünce gücü

Uğan: Yüce, yüksek, güçlü

Uğanbike: Uğan bike

Uğraş: Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele

Uğur: Şans, talih, insana iyilik getirdiğine inanılan

Uğurlu: Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutsal kutlu

Uğursan: Uğuruyla tanınmış olan

Uğursel: Uğur sel

Uğursoy: Uğurlu soydan gelen

Uğuş: Anlayış, zeka, bekleyiş

Uhra: Başka, diğer

Ukhuvan: Papatya

Ulum: Ululuk, haşmet, büyük gösteriş

Ulviye: Yüce, yüksek, manevi yapısı öne çıkan

Umar: Çare, çıkar yol

Umay: Üzerinden geçtiği kişilere mutluluk getirdiğine inanılan kuş, devlet kuşu

Umman: Okyanus, büyük deniz

Umran: Uygarlık, ilerleme

Umur: Görgü, deneyim

Umut: Ümit, geleceğe güven duygusu

Unan: Sadakat, bağlılık

Unat: Doğru yolu tutan. Akıllı. Ergin

Unsur: Öğe, ilke, eleman

Uran: Yetenekli, usta, becerikli

Usare: Özsu

Uslu: Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse

Usun: Hüzün

Usunbike: Hüzünlü hanım

Utarid: Merkür. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır

Uysal: Uyumlu, boyun eğen

Uyun: Gözler. Pınarlar, kaynaklar

Uzay: Bütün varlıkları kaplayan boşluk

Uzel: Usta, becerikli

Uzeyle: Bir harabe ismi

Uzma: Büyük, en büyük

U ve U ile baslayan modern dini yeni nesil kiz

Ü İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Übabe: Şiddetli, taşkın sel suyu

Übeyde: Köle, kölecik, kul. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır

Üçel: Yüce, yüksek

Üçgül: Yaban yoncası

Üftade: Düşmüş, düşkün. Aşık

Üge: Ünlü, şöhretli

Üke: Onur, şeref

Üksüm: Çayırı, çimeni çok güzel bahçe

Ülez: Batmakta olan güneş

Ülfer: Irmak, büyük su

Ülfet: Dostluk, arkadaşlık

Ülken: Senin yurdun, senin vatanın

Ülkenur: Yurdunu aydınlatan ışık

Ülker: Yıldız kümesi

Ülkü: Uğrunda her türlü fedakarlıkta bulunulan, amaç edinilen, ideal

Ülküm: Amacım, ulaşmak istediğim şey

Ülküsel: Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde

Ümit: Umut

Ümmet: Bir peygambere inananların hepsi. İslam dinine bağlı olanların hepsine verilen ad.

Ümmiye: Anneye ait, anneyle ilgili

Ümmü: Umut vermek uğur getirmek

Ümmü Gülsüm: Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın kızının ismidir. Anne anlamındaki Ümmü ve güzel hatlara sahip anlamındaki Gülsüm’ün birlikte kullanılmasıyla oluşmuştur.

Ümmü Mihcen: Hanım sahabe isimlerindendir.

Ümmü Rûmân: Hanım sahabe isimlerindendir.

Ümmü Seleme: Peygamber efendimizin en son vefât eden mübârek hanımıdır.

Ümmü Habibe: Resûlullah’ın mübârek hanımlarından.

Ümmü Varaka: Hanım sahabe isimlerindendir.

Ümmühani: Hanım sahabenin isimlerindendir.

Ümmühan: Hükümdar anası

Ümniye: Umut

Ümran: Uygarlık, ilerleme, gelişmişlik

Ünal: Tanın, ün kazan

Ünan: İnleme, nalan

Ünlem: Ses, seda, çağrı

Ünsa: Kadın, kız, nisa

Ünsaç: Her yana ününü duyur

Ünsan: Ünlü ve sanlı

Ünsel: Ünü sel gibi aşan

Ünseli: Ünü sellere benzeyen

Ünsev: Tanın ve sevil

Ünseven: Tanınmayı, ünlenmeyi seven

Ünsever: Ünlü olmayı sever

Ünsevin: Ünlü ol ve sevin

Ünsiyye: Alışmış, sokulgan

Ünver: Tanın, ünlen

Ünzile: Gönderilmiş

Ürmegül: Sarmaşık

Ürüşan: Ürü (Üremek yani çoğalmak) ve Şan (Şöhretli soylu) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Tam manası Soylu, Şanlı kimsedir.

Üstün: Diğerlerinden daha iyi olan, Vasfiye nitelikli

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.