Rujlu Kız
Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı, Kullanıcı Yorumları

U ile başlayan duyulmamış, nadir görülen erkek bebek isimleri 2023

0

Çocuklara verilecek ismin Kuran-ı Kerim’de olması gerekmez. Kuran-ı Kerim isim sözlüğü değildir.

Anne babalar evlatlarına en güzel ismi vermek ve verdikleri ismin anlamını bilmek isterler. Aşağıda en beğenilen erkek bebek isimlerini görebilirsiniz.

Ukbe ve Utbe, Eshab-ı Kiram’ın isimlerindendir. Çocuklara Eshab-ı Kiram, evliya ve peygamber ismi vermek ahirette onların şefaatine kavuşmaya vesile olacaktır.

U HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Ubeydullah: Allahın kulu. Büyük evliya Ubeydullah-ı Ahrar hazretlerinin adıdır.

Ucaer: Yüce, yiğit, erişilmez yiğit

Ucatekin: Erişimez ve tek olan, yüce ve tek; yüce şehzade

Uçan: Kanatlarını açarak yükselen, havada yol alan

Uçanay: Gökte uçan ay gibi olan kimse

Uçanok: Uçarak giden ok

Uçantekin: Kanatlı şehzade

Uçantürk: Havada yükselen Türk, havada yol alan Türk

Uçar: Uçan, uçucu

Uçarer: Kanatlarını açarak havada yol alan yiğit, uçar gibi giden yiğit

Uçbay: Sınır beyi

Uçhan: Uç ilde hüküm süren han

Uçkan: Uçucu, uçan; kuş uçmayı çok seven

Uçkun: Uçmaya düşkün, uçmayı çok seven; anasınca uçmaya alıştırılan yavru kuş

Uçman: Uçan insan, pilot

Ufki: Ufka ait, ufukla ilgili

Ufuk: Gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer, anlayış, kavrayış

Ufuktan: Sabah aydınlığının ufukla birleştiği nokta

Uğraş: Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele

Uğur: İnsana iyilik getirdiğine inanılan doğaüstü güç

Uğural: Uğur sahibi ol

Uğuralp: Uğurlu yiğit

Uğurata: Uğurlu baba, uğur getiren ata

Uğuray: Uğurlu, kutlu ay

Uğurcan: Uğur getiren, uğurlu kimse

Uğurel: Uğurlu el, uğurlu kimse

Uğurhan: Hayırlı lider

Uğurlu: Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutsal kutlu

Uğurol: Kut getir, uğurlu ol

Uğursal: Uğurla ilgili, uğurlu

Uğursan: Uğuruyla tanınmış olan

Uğursoy: Uğurlu soydan gelen

Uğurtan: Uğur getiren şafak vakti

U ile baslayan duyulmamis nadir gorulen erkek bebek isimleri 2023

Uğurtay: Uğur getiren, uğurlu genç

Uğuş: Anlayış, zeka, bekleyiş

Uğuz: Kutsal, mübarek. Saf, temiz

Uhra: Başka, diğer

Uhud: İslam tarihinin ikinci büyük savaşı olan Uhud Savaşı ‘nın gerçekleştiği, Suudi Arabistan’ın Medine şehrine yakın bir dağın adı.

Ukab: Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu. Hazret-i Muhammed aleyhisselamın (bayrak) sancaklarından birinin adı

Ukbe: Eshabı Kiramın isimlerindendir.

Ukde: Düğüm. Zor, karışık, iş

Uknum: Asıl, temel

Ulaç: Bağlaya, bağlayıcı, bağlaç; (mecaz olarak) yaşama bağlayan çocuk

Ulağ: Ulak

Ulaş: (‘varmak, ardından koşup yetişmek’ anlamına gelen ‘ulaşmak’tan buyruk) yetiş, eriş

Ulu: Çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyük

Ulualp: Yüce yiğit, ulu yiğit

Uluant: Kutsal ant, büyük yemin

Ulubaş: Yüce, saygın kimse

Ulubay: Yüce ve zengin kimse

Ulubek: Saygınlığı olan bey

Uluberk: Saygın kişilikli yiğit

Ulucan: Erdemli, saygın, yüce kişi

Uluç: Ünlü Türk denizcisi uluç (kılıç) ali paşa ve yine ünlü türk denizcisi uluç hasan paşa’nın adlarından

Uluçağ: Hayırlı, uğurlu dönem

Uluçam: Ulu çam

Uluçhan: Sınır hanı, Altınordu devleti hanlarından biri

Uludağ: Çok büyük, yüce dağ

Uludoğan: Doğuştan yüce, uğurlu kimse

Uluer: Yüce yiğit, seçkin yiğit

Uluerkan: Saygın, yüce, soylu kimse

Uluğ: Ok büyük erdemleri olan, seçkin, yüce, büyük, yüksek, ulu

Uluğbey: Yüce bey, büyük bey; Timur hanın torunu, devlet adamı, ozan ve bilgin kişi

Uluğtekin: Yüce şehzade

Uluhan: Yüce kağan

Ulukaan: Büyük, saygın hükümdar

Ulukan: Soylu yüce kandan gelen

Ulukut: Büyük ve kutsal kimse

Ulum: Ululuk, haşmet, büyük gösteriş

Uluman: Ulu, yüksek, saygın kimse

Ulumeriç: Ulu meriç

Ulun: Ucunda temreni olmayan ok, sivri demirsiz ok

Ulunay: Önü bulutsuz, parlak ay

Uluöz: Yüce kimse, seçkin kimse

Ulus: Aynı sınırlar içinde, aynı bayrak altında yaşayan insan topluluğu

Ulusal: Ulusla ilgili, ulusun malı, ulusa değin

Ulusan: Adı yüce tanınmış kimse

Ulusoy: Yüce bir soydan gelen kimse, yüce soylu, yüce soy

Ulusu: Yüce, kutlu su

Uluşahin: Seçkin, erişilmez yücelikte ve şahin gibi kişi

Uluşan: Yüce ad, seçkin ad, yüce ün

Ulutan: Yüce tan

Ulutay: Ulu tay

Ulutekin: Seçkin ve biricik, yüce ve tek; yüce şehzade

Ulutürk: Seçkin Türk, yüce Türk

Ulvi: Yüce, yüksek

Uman: Olması istenilen bir şeyin olmasını dileyen, bekleyen

Umar: Bir konu için çözüm yolu, çare; olması istenilen bir şeyi olsun diye bekler, umut eder

Umay: Üzerinden geçtiği kişilere mutluluk getirdiğine inanılan kuş, devlet kuşu

Umran: Bayındırlık, uygarlık, refah, mutluluk

Umur: Görgülü, bilgili

Umural: Görgü, bilgi, deneyim kazan

Umuralp: Görgülü, bilgili, yiğit.

Umurbay: Görgülü, bilgili, saygın kişi

Umurbey: Görgülü, bilgili, kişi

Umut: Ümit, güven duygusu

Unan: Sadakat, bağlılık

Unat: Doğru yolu tutan. Akıllı. Ergin

Ungan: Onmuş kişi, mutlu

Unsur: Öğe, ilke, eleman

Ural: Asya’da bir sıradağ; bu sıradağlardan çıkıp Hazer denizi’ne dökülen bir ırmak

Uralp: Şehirli yiğit

1672652378 746 U ile baslayan duyulmamis nadir gorulen erkek bebek isimleri 2023

Uraltan: Ural ırmağı’nın ya da ural dağları’nın şafağı

Uraltay: Ur altay

Uram: Büyük, geniş yol.

Uran: Yetenekli, usta, becerikli

Urandu: Seçkin, seçilmiş

Urangu: Savaşçı, savaşkan

Uraz: Şans, talih

Uraza: Hediye, armağan. Konuğa çıkarılan yiyecek

Urgun: Vurulan, vurulmuş. Vurgun, aşık

Urhan: Yüksek rütbeli han

Urkan: Kale hendeği. Şehir, kent. Yüksek ve korunaklı yer

Urluk: Aile, soy sop. Tohum

Uruk: Tane, tohum

Uruz: Hedef, amaç, gaye

Urve: Aslan, kışın yeşil kalan ağaç

Urza: Hedef, amaç

Usal: Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün

Usalan: Akıl alan, akıllı

Usalp: Akıllı yiğit

Usbay: Akıllı, saygın kişi

Usberk: Şimşek gibi parlak akıllı kimse

Usbey: Akıllı kişi

User: Akıllı kişi

Ushan: Akıllı hükümdar

Uskan: Akıllı soydan gelen

Uslu: Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse

Usluer: Yaramaz olmayan yiğit

Usman: Usu olan kişi; akıllı kişi

Ussal: Akla uygun olan, akla yatan

Usum: Akıllı

Usun: Hüzün

Utarid: Merkür. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır

Utbe: Eshab-ı Kiramın isimlerindendir.

Utkan: Zafer kazanmış, muzaffer, şerefli, onurlu soydan

Utku: Birçok emek ve çekinceli uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer

Utman: Şerefli, edepli, terbiyeli kimse

Uyar: İsteğe göre davranır uysal

Uyaralp: İsteğe göre davranan yiğit, uysal yiğit

Uygan: Uyumlu, uyan

Uygar: Candan, cana yakın

Uygu: İki şey arasında uygunluk ilgisi

Uygun: Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı

Uygunel: Uygun el

Uyguner: Yakışır, yaraşır, yiğit; yararlı yiğit, işe yarar kimse

Uygur: VII. Yüzyılda orta asya’da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş olan Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse

Uyguralp: Uygur yiğidi

Uysal: Yumuşak başlı, söz dinler, söz anlar, uyar

Uyun: Gözler. Pınarlar, kaynaklar

Uzalp: Becerikli yiğit

Uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu boşluk. Ülker boğa burcunda yedi yıldızdan biri

Uzbay: İyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi

Uzcan: Becerikli kimse

Uzel: Usta el, becerikli el, işe yatkın el

Uzer: Becerikli yiğit

Uzgör: Geleceği gör, uzağı gör

Uzgören: Uzağı gören, geleceği gören

Uzhan: Becerikli kağan; bkz. Oğuzhan

Uzkan: Erdemli soydan gelen

Uzlet: Bir kenara çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma

Uzma: Büyük, en büyük

Uzman: Belli bir işte, belli bir konuda beceri, görüş ve bilgisi olan kimse

Uzmen: Usta kişi, becerikli kişi

Uzsan: Becerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan

Uzsoy: İyi nitelikli soydan gelen

Uztekin: Becerikli ve tek; becerikli şehzade

Uztürk: Becerikli Türk

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.