Rujlu Kız
Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı, Kullanıcı Yorumları

T ile başlayan hiç duyulmamış erkek isimleri ve anlamları 2023

0

Tâhâ, Tâhir, Takî ve Tayyib, Sevgili Peygamber efendimiz Muhhamed aleyhisselamın isimlerindendir. Çocuklara isim olarak verilebilir.

Evlat sahibi olmak Allahü Teala’nın insana büyük ihsanıdır. Çok kıymetli evladımıza en güzel ismi vermek isteriz. Tufeyl ve Talha, Eshab-ı Kiram’ın isimlerindendir. Çocuklara, Eshab-ı Kiram, alim, evliya ve peygamber isimleri vermek ahirette onların şefaatine kavuşmaya vesile olabilir. Aşağıdaki isimler de çocuklara verilebilir.

T HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Tacal: Üstün ol, baş ol

Tacaver: Padişah, hükümdar

Tacettin: Dinin tacı

Taci: Taçla ilgili

Tacik: İran ve Türkistan’da yaşayan İran asıllı, Farsça konuşan halktan olan kimse

Tacim: Noktalama, noktalatma

Tacir: Ticareti meslek edinmiş olan

Tafdil: Birini diğerinden üstün tutma

Taflan: Gülgillerden kışın yaprağını dökmeyen bir bitki

Tafte: Bükülmüş, katlanmış

Taftin: Akıl erdirme, anlama, tefhim

Tağalap: Dağ alp. Dağ gibi güçlü, gösterişli, heybetli yiğit

Tağalp: Dağ gibi yiğit

Tağar: Kapı, çanak, çömlek

Tağman: Dağ gibi iriyarı, gösterişli

Taha: Kur’an-ı kerimin 120. Suresi’nin adı. Büyük İslam alimi Taha-yı Hakkari’nin adıdır.

Tahir: Temiz, pak. Büyük evliya Tâhir-i Bedahşî’nin adıdır.

Tahrim: Haram kılma, kılınma. Kur’an-ı kerimin 66. sûresi

Tahsin: Güzel bulma, beğenme

Tahsir: Hasret bırakma, bırakılma. Hasret etme, edilme

Tahur: Pek temiz, temizleyici

Tahzir: Yeşil renk verme

Taib: Tevbe eden. Günahlarından dolayı pişmanlık duyup Allah’tan af dileyen, müslüman. Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır

Taif: Tavaf eden. Dönen, dolaşan

Tail: Fayda, yarar

Tair: Uçan, uçucu

Takdir: Allah’ın isteği, Allah’ın yazdığı. İnsan için tesbit edilen hayat çizgisi

Takiyuddin: Dinde muttaki, Allah’tan hakkıyla korkan kişi

Takrin: Beraber bulundurma, yaklaştırma

Talac: Ses, seda, çığlık

Talas: Yelin kaldırdığı toz; kasırga, fırtına

Talaş: Yelin kaldırdığı toz. Fırtına, kasırga

Talat: Yüz, çehre, yüz güzelliği

Talay: Dal gibi ince, ay gibi güzel; çok büyük göl, deniz

Talayer: Dal ve ay gibi yiğit; çok yiğit; deniz eri denizci

Talayhan: Dal gibi kağan

Talaykan: Denizci kanı taşıyan

Talaykut: Kutsal deniz

Talayman: Deniz adamı, denizci

Talaz: Dalga, kasırga, fırtına. 

Talha: 1) Güzellik, 2) Cennetle müjdelenen Eshab-ı Kiram’ın isimlerindendir.

Talih: Şans, talih, kader

Talik: Güleryüzlü

Talip: Arayan, isteyen, alıcı, müşteri

Talu: İyi, güzel, seçilmiş, seçkin

T ile baslayan hic duyulmamis erkek isimleri ve anlamlari 2023

Talut: Bakara suresinde İsrailoğulları hükümdarlığına Allah tarafından tayin edilen ve az bir askerle Calut’un ordularını yok eden komutan

Tamay: Dolunay, ay’ın dolgun durumu

Tamer: Bütünüyle yiğit, tam yiğit

Tamerk: Tam güçlü, özerk

Tamerkin: Güçlü, kuvvetli kimse

Tamkut: Çok mutlu, talihli kimse

Tan: Güneş’in doğmasından önceki zaman, şafak

Tanaçan: Sabah alacakaranlık

Tanak: Garip, tuhaf, şaşırtıcı

Tanalp: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi

Tanaltan: Al renkli şafak

Tanaltay: Tan altay

Tanay: Şafak kızıllığının ay’ı, şafak vaktinin ay’ı

Tanaydın: Şafak aydınlığı

Tanbay: Tan bay

Tanbek: Aydın bey

Tanberk: Şafak çizgisi, parlayan şimşek

Tanbey: Şafak beyi, şafak vaktinin beyi

Tanbolat: Tan renginde çelik

Tancan: Şafak vakti doğan can

Tandan: Tan vaktinde doğan

Tandoğan: Şafak vakti doğmuş olan

Tandoğdu: Şafak vakti doğmuş olan

Tandoruk: Doruktan yükselen şafak

Taner: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi

Tanercan: Şafak gibi güzel ve can yiğit

Tanerk: Şafak gücü; güçlü şafak

Tanfer: Tan vaktinin yan aydınlığı

Tangör: Şafağın doğuşunu gör

Tangüç: Şafak gücü

Tangün: Şafak vaktinin güneş’i

Tangüner: Tan güneş’inin yiğidi

Tanhan: Şafak kağan

Tanıl: Herkesçe bilin, ünlen, tanın

Tanın: Herkesçe adın duyulsun, ünlen

Tanır: Anımsar, bilir. Bilip ayıran, seçen

Tanırcan: Cana yakın. Çabuk tanışıp yaklaşan

Tanırer: Cana yakın. Çabuk tanışıp yaklaşan

Tanju: Yücelik, ululuk, çinlilerin türk hakanlarına verdiği unvan, kağan, hakan, hükümdar

Tankan: Şafak gibi aydınlık, temiz soydan gelen

Tankut: Uğurlu şafak vakti; şafak uğuru; kutlu şafak

Tankutlu: Uğurlu şafak, kutlu şafak

Tanören: Şafakta çalışan

Tanpınar: Tan pınar.

Tansan: Tan gibi aydınlık, temiz adı olan

Tansel: Şafak seli, ışık seli

Tanser: Güne başlama

Tansev: Şafağı seven kimse

Tansever: Şafağı seven kimse

Tansoy: Şafak gibi güzel soydan kimse

Tansu: Şaşkınlık verecek denli güzel şey, olağanüstü şey, insanları hayran eden ve doğaüstü sayılan olay

Tantürk: Şafak gibi türk

Tanuğur: Şafak vaktinin uğuru

Tanver: Şafak gibi ışık saç, aydınlat

Tanyel: Şafak vaktinin yeli

Tanyer: Şafağın doğduğu yer

Tanyeri: Güneş doğmak üzereyken, ufukta hafifçe aydınlanan yer

Tanyol: Şafak yolu, aydınlık yol

Tanyolaç: Aydınlığa götüren, yol açan

Tanyücel: Şafak vakti yüce ol

Tanyüz: Yüzü şafak gibi güzel, güzel yüzlü

Tanzer: Altın renginde tanyeri

Taran: Tarla, geniş toprak, geniş yer

Tardu: Armağan, hediye

Tarhan: Oğuzlarda demirci ustası, tüccarlar, han ve komutan ünvanı

Tarhun: Hekimlikte kullanılan ıtırlı bir bitki

Tarık: Sabah yıldızı, zühre, venüs

Tarkan: Eskiden bey, vezir gibi kullanılmış bir san; saygıdeğer kimse; dağılmış bir durumda olan, karmakarışık, dağınık

Taşan: Coşkulu, taşkın

Taşcan: Taş gibi sağlam kimse

Taşdemir: Taş ve demir gibi güçlü, sağlıklı

Taşel: Sağlam güçlü el

Taşer: Sağlam güçlü kimse

Taşgan: Pınar, kaynak

Taşkan: Sağlam, güçlü soydan gelen

Taşkın: Coşmuş, taşmış halde bulunan, akarsuların yatağına sığmayacak biçimde taşması

Taşkınay: Taşmış halde bulunan. Coşkun. Aşırı

Taşkıner: Kabına sığmayan yiğit, coşkun yiğit

Taştan: Taş gibi, taştan yapılmış gibi sağlam, taştan yapılmış

Taştekin: Taştan yapılmış ve biricik olan; taş gibi sağlam şehzade

Tatar: Bir Türk kavmi

Tatu: Barış, sulh

Tavgaç: Çekicilik, cazibe

Tavil: Uzun. Çok süren

Tayanç: Arka, dayanılacak şey; kayıran, koruyan

Taybars: Yavru pars

Taybe: Medine-i Münevvere

Taycan: Genç ve güçlü kimse, tay canlı

Tayf: Bileşik bir ışık demetinin bir pirizmadan geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü

Tayfun: Genellikle okyanuslarda görülen şiddetli fırtına

1672394129 678 T ile baslayan hic duyulmamis erkek isimleri ve anlamlari 2023

Tayfur: Küçük bir kuş türü

Taygan: Eşi benzeri olmayan, eşsiz, biricik

Taygar: Uçan uçucu. Gaza dönüşen

Taygun: Çocuk genç

Tayguner: Genç yiğit

Tayı: Bir işi kendi isteğiyle yapan

Taykara: Esmer, karayağız çocuk

Taykut: Genç ve kutlu, uğurlu

Taylak: Yeni doğmuş at yavrusu. Biniye gelmiş iki yaşında at yavrusu. Deve yavrusu

Taylan: İnce, kibar, boylu poslu

Tayman: Genç

Taymaz: Düşmeyen, kaymayan, dengeli kimse

Taytimur: Genç demir

Tayuk: İnce, kibar genç

Tayyar: Uçucu, uçan

Tayyip: İyi, hoş, güzel, helal çok temiz

Tazim: Ululama, büyük sayma. Saygı gösterme, ikram etme

Tebar: Soy

Teber: Küçük balta. Dervişlerin kullandıkları uzun saplı küçük balta. Meşin kesmek için kullanılan araç

Teberhun: Kızıl söğüt, tarhun

Tecik: Tutumlu, idareli tasarruflu

Tecimen: Ticaret adamı, tüccar

Tecimer: Tüccar

Tecmil: Süs, tezyin

Tedü: Bilge, zeki, anlayışlı kimse

Tefhim: Anlatma, bildirme

Tekalp: Biricik yiğit, tek yiğit

Tekant: Biricik yemin, tek yemin

Tekay: Biricik ay

Tekcan: Değerli, eşsiz

Tekdoğan: Eşsiz, benzersiz doğmuş olan

Tekecan: Mert, sözünde duran. Özü sağlam kimse

Tekin: Bir tane, biricik, bir benzeri daha olmayan; beyoğlu, yiğit şehzade

Tekinalp: Biricik yiğit; yiğit, şehzade

Tekinay: Biricik ve hayırlı ay

Tekindağ: Uğurlu dağ

Tekinel: Hayırlı el

Tekiner: Biricik yiğit

Tekinsoy: Biricik soydan, biricik soy

Tekiz: Bir tek iz; ikiden azız, biriz

Tekmil: Kemale erdirme. Bitirme, bitirilme, tamamlanma, tamamlama. Tam, eksiksizce, bütün, hep

Tekrim: Ululama, saygı gösterme

Teksen: Sen teksin, eşsizsin anlamında

Teksoy: Biricik soy

Temdih: Çok övme

Temel: Birşeyin gelişimi için gerekli ilk öğeler, ana, esas, yapının taşıyıcıları

Temim: Nazar boncuğu, nazarlık

Temircan: Demir gibi sağlam kimse.

Temirhan: Demir gibi sağlam güçlü hükümdar. Timur han

Temirkut: Demir gibi güçlü ve uğurlu

Temizalp: İyi ahlaklı kimse

Temizcan: İçi temiz olan kimse

Temizel: Dürüst kimse

Temizer: Dürüst kimse

Temizhan: İyi vasıflı lider

Temizkal: Her zaman doğru ve dürüst kal

Temizkan: Temiz soydan gelen

Temizöz: Özü temiz, dürüst olan

Temizsan: Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse

Temizsoy: Temiz ve dürüst soydan gelen

Temren: Ok, kargı gibi delici silahların ucundaki sivri demir

Temür: Demir

Tendubay: Yiğit, cesur erkek

Tengiz: Deniz

Tengizalp: Denizci yiğit

Tenşit: Şenlendirme, keyiflendirme

Tenvir: Aydınlatma, ışıklandırma

Tenzil: İndirme, aşağı düşürme. Azar azar indirme (Kur’an-ı kerimin)

Teoman: Hun imparatoru mete’nin, yani oğuz han’ın babası

Tercan: Genç, delikanlı, kırmızı buğday

Terim: Bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük

Terlan: San renkli, büyük pençeli, kartala benzeyen bir kuş

Tesmi: İşittirme, işittirilme, duyurma

Tesmin: Sekizleme, sekize çıkarma

Tesrir: Sevindirme, sevindirilme

Teşci: Yüreklendirme

Teşerru: Şeriata göre davranma

Teşne: Susamış. Çok istekli

Tetiker: Uyanık, çevik, becerikli kimse

Tevfik: Uygun düşme, uyma, başarma, Allah’ın yardımına ulaşma

Tevfik: Uydurma, uygun düşürme

Tevil: Durum, biçim. Süs

Teymin: “Uğurlu olsun” demek

Teymullah: Allah’a hizmet eden, itaat eden

Tezal: Çabuk ol

Tezalp: Çabuk, hızlı yiğit, tez canlı yiğit

Tezay: Çabuk ol

Tezcan: Acele eden, telaşlı, heyecanlı, beklemeye dayanamayan, sabırsız

1672394129 313 T ile baslayan hic duyulmamis erkek isimleri ve anlamlari 2023

Tezel: Eli çabuk kimse

Tezer: Eli çabuk yiğit, aceleci yiğit

Tezeren: Çabuk yetişen

Tezkan: Kanı kaynayan, heyecanlı

Tınaz: Ot ya da saman yığını; ekin yığını

Tibet: Çin’in batısında bağımsız bir bölge

Timur: Demir, türk-moğol imparatoru

Timurcan: Demir can

Timurhan: Demir han, sert kağan

Timurkan: Demir kan

Tokay: Dolunay; dere kıyılarındaki sık çalılık

Tokcan: Doymuş kimse

Toker: Gözü gönlü tok yiğit

Toktamış: Yerleşik kimse; altınordu beylerinden

Toktaş: Tok gözlü ve taş gibi

Toktimur: Tok gözlü ve demir gibi; sağlam demir

Tokyay: Tok gözlü ve yay gibi çevik

Tolga: Savaşta askerlerin başlarına giydikleri demirden yapılmış koruyucu başlık

Tolun: Dolgun, dolun, bedir

Tolunay: Dolunay, ay’ın on dördündeki durumu

Tolunbay: Dolgun ve zengin

Tonguç: İlk çocuk; çocuk

Toprak: Toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik cisimlerden oluşan ve üzerindeki bütün canlılara yaşama ortamı sağlayan madde; kara; ülke, yurt; topraktan yapılmış

Toralp: Eğitilmemiş, toy yiğit

Toraman: Sonradan ortaya çıkan, sonradan türeyen; tombul, iri yapılı

Toros: Anadolu’nun güneyinde, akdeniz boyunca uzanan ünlü sıradağ

Torun: Bir kimseye göre çocuğun çocuğu

Toycan: Deneysiz genç, toy kimse, genç insan

Toygar: Çayırkuşu, tarlakuşu, torgay, turgay

Tufan: Nuh peygamber zamanında yağıp, dünyayı sular altında bırakan güçlü yağmur

Tufeyl: Eshab-ı Kiram’ın isimlerindendir.

Tugay: İki alaydan oluşan askeri birlik

Tuğalp: Tuğlu yiğit, sorguçlu yiğit

Tuğer: Tuğlu yiğit

Tuğlan: Sorguç sahibi ol

Tuğra: Osmanlı imparatorlarının imza yerine kullandıkları mühür

Tuğrul: Yırtıcı bir kuş. Selçuklu Devleti´nin kurucusu

Tuğtekin: Tuğlu şehzade

Tulga: eski zamanlarda üstlerine giymek için kullanılan zincir şeklindeki zırh

Tuna: Karaormanlardan doğup karadeniz’e dökülen, Avrupa’nın Volga’dan sonra en uzun ırmağı

Tunacan: Sevgili tuna, can tuna

Tunadan: Tuna ırmağın’dan; (mecaz olarak) tuna’dan tutulmuş çocuk

Tunaer: Tuna ırmağı’nın yiğit kişisi

Tunca: Meriç ırmağının bir kolu

Tuncal: Al renkli tunç

Tuncalp: Tunç gibi yiğit, tunç yiğit

Tuncay: Tunçtan yapılmış ay; (mecaz olarak) tunç gibi sağlam, ay gibi güzel

Tuncel: Tunçtan yapılmış el

Tuncer: Tunçtan yiğit, tunç gibi sağlam yiğit

Tunç: Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince benzeyen koyu kızıl alaşım

Tunçal: Kızıl tunç, al renkli tunç

Tunçaslan: Tunçtan yapılmış aslan; (mecaz olarak) tunç gibi sağlam, aslan gibi güçlü

Tunçbay: Tunç gibi sağlam ve zengin kimse

Tunçbilek: Tunçtan yapılmış bilek; (mecaz olarak) çok güçlü bilek

Tunçok: Tunçtan yapılmış ok

Tunçsoy: Sağlam soy, güçlü soy, tunç gibi soy

Tunçtürk: Tunç gibi Türk

Turaç: Keklik türünden, eti yenen bir av kuşu

Turan: Türklerin orta asya’daki en eski yurtlarına eski iranlıların verdiği ad

Turgay: Tarlalarda yuva yapan, boz renkli, küçük, ötücü bir kuş, bir tür serçe çayırkuşu, tarlakuşu, toyga da denir

Turgut: Oturulacak yer, konut; ünlü Türk denizcisi turgut reis’in adı

Turgutalp: Osmanlı imparatorluğu’nun kuruluş yıllarında inegöl kalesini alan yiğit kişi

Turhan: Onurlu, soylu kişi; eski türklerde kağanın huzuruna izin almadan girebilen, vergi vermeyen ayrıcalıklı kişi; koruyucu kişi, muhafız

Tutku: Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim

Tuyan: Duyumsayan, duyan; semiz, şişman; zengin

Tuygan: Duyumsayan, duygulu, duyan

Tuygun: Duyumsayan, duyan, duygulu; genç, güçlü

Tümay: Ay’ın on dördündeki durumu, dolunay

Tümcan: Her şeyiyle can, bütünüyle can

Tümer: Her şeyiyle yiğit, tüm yiğit

Tümhan: Tam bir kağan gibi olan kimse

Tümkan: Soylu kan, tam kan

Tümtürk: Her şeyiyle türk, tam türk

Tünay: Gece doğan ay, gece ay’ı

Türe: Görenek ve gelenek, töre; hak ve hukuka uygunluk duygusu

Türkaslan: Aslan türk

Türkay: Ay gibi parlak türk

Türkcan: Can türk, sevgili türk

Türkdoğan: Türk doğmuş olan

Türkdoğdu: Türk olarak doğmuş olan

Türkekul: Türk’ün hizmetinde olan

Türker: Yiğit türk. Uçkan delişmen, havai

Türkeş: Uçar sezgi, anlayış, dikkat

Türkmen: Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse

Türknoyan: Türk başkomutanı

Türköz: Özü Türk olan

Türksan: Sanı Türk olan, Türk sanlı

Tüzün: Düzenlilik, düzgünlük; doğruluk

Tüzünalp: Düzgün yiğit, doğru yiğit

Tüzüner: Düzgün yiğit, doğru yiğit

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.