Rujlu Kız
Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı, Kullanıcı Yorumları

S ile başlayan karizmatik ve dini erkek isimleri 2023

0

Selman, Sürâka ve Süheyl Eshab-ı Kiram’ın isimlerindendir.

Günümüzde anne babalar evladına isim olarak keşfedilmemiş ve duyulmamış isimleri tercih ediyor. Ancak anlamı güzel ve dini isimleri çocuğa ad olarak takmak çok iyidir. Saîd, Sâlih ve Seyyid, Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam’ın isimlerindendir. Çocuklara peygamber, evliya ve Eshab-ı Kiram’ın isimlerini vermek bu zatların şefaatlerine kavuşmaya vesile olacaktır. Aşağıdaki isimler de çocuklara verilebilir.

S HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Saadettin: Dinin uğurlu, kutlu kişisi

Saba: Gündoğusundan esen rüzgar

Sabah: Günün başlangıcı

Sabahattin: Dinin güzelliği

Sabıray: Sabır ve Ay kelimelerinin birleşiminden oluşan bir isimdir.

Sabi: Yedinci.

Sabih: Güzel, şirin.

Sabikun: Hayırda ileri giden anlamını taşımaktadır

Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam’ın mübarek isimlerindendir.

Sabit: Değişmeyen, kanıtlanmış, anlaşılmış

Sabri: Sabırla ilgili

Sacit: Secde eden

Saderu: Genç delikanlı

Sadettin: Kutluluk, saadete erme, mübarek olma

Sâdık: Doğru olan, gerçekçi. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam’ın mübarek isimlerindendir.

Sadır: Hayrette kalan, şaşıran

Sadıray: Hayrette kalan, şaşıran

Sadi: Mutlulukla, uğurla ilgili

Sadreddin: Dinin önderi, başı, ileri kişisi.

Sadri: Göğüsle ilgili

Sadullah: Allah’ın mübarek kulu. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam’ın mübarek isimlerindendir.

Sadun: Kutlu, uğurlu

Safa: Üzüntü ve kederden uzak olma, endişesizlik, rahat huzur, iç ferahlığı

Safder: Düşman saflarını yaran, yiğit

Safer: Hicri takvimde ikinci ay, sefer

Safevi: Safı adındaki kimsenin soyundan olan, Fars hükümdarı Şah İsmail’in soyu

Saffet: Arınmış, seçkin. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam’ın mübarek isimlerindendir.

Safi: Katışıksız, katıksız, halis, temiz

Safi: Gökyüzü

Safir: Mavi renkli, değerli bir süs taşı, göktaşı

Safvet: Saflık, temizlik, paklık, arılık, halislik

Sağay: Yenisey türklerine bağlı bir türk boyunun adı

Sağcan:Sağlıklı can, sağlıklı kimse

Sağhan: İyi kağan sağın saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor; kazak hakanlarının ünlülerinden biri

Sağınç: Emel, istek, amaç, düşünce

Sağıt: Silah

Sağlam: Dayanıklı, kolay bozulmaz; yıkılmaz; zarar görmemiş,

Sağlamer: Dayanıklı yiğit, yıkılmaz yiğit, güvenilir yiğit

Sağman: Sağlıklı kimse. Eksiksiz, kusursuz, güvenilir kimse

Sağun: Saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor

Sahavet: El açıklığı, cömertlik

Sâhib: Mâlik, arkadaş; sohbet edici. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam’ın mübarek isimlerindendir.

Sahir: Gece uyumayan, uykusuz.

Sahre: Kaya. Kütle

S ile baslayan karizmatik ve dini erkek isimleri 2023

Sahretullah: Beytü’l-Makdis’de Beni İsrail peygamberlerinin ibadet ettikleri meşhur kaya. Hz. Peygamber (s.a.s) Miraç gecesinde semaya buradan çıkmıştır

Said: Mübarek, kutlu, sevap kazanmış

Saik: Sevk eden, götüren. Süren sürücü

Saim: Oruçlu

Sair: Seyreden, hareket eden, yürüyen

Saîd: Mutlu. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam’ın mübarek isimlerindendir.

Sakıb: Çok parlak. Türk dil kuralı açısından “b/p” olarak kullanılır

Saki: Su veren, su dağıtan. Kadehle içki sunan

Sakin: Uslu, kendi halinde, bir yerde yerleşmiş, oturan

Sakman: Uyanık, akıllı kimse

Salabet: Peklik, katılık, sağlamlık.

Salah: Düzelme, iyileşme, iyilik.

Salahaddin: Dinine bağlı kimse. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılmakladır

Salar: Baş, kumandan, başbuğ, önder.

Saldam: Ciddilik, ağırbaşlılık

Salık: Haber, bilgi. Haberci

Sâlih: İyi ve güzel huylu. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam’ın mübarek isimlerindendir.

Salim: Sağlam, kusursuz, eksiksiz

Salman: Özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan

Saltar: Tek, yalnız

Saltık: Kendi başına var olan, bağımsız, koşulsuz, mutlak.

Saltuk: Kendi başına bir varlığı olan; doğu anadolu’da kurulan

Saltukalp: Kendi başına var olan, bağımsız, koşulsuz, mutlak.

Salur: Oğuzlar’ın üçok boyuna bağlı bir türk oymağını adı

Samet: Çok yüksek, çok ulu, hiçbir şeye, kimseye ihtiyacı olmayan, Allah’ın adlarından biri

Sami: Dinleyen, duyan, yüksek, yüce

Samim: Bir şeyin merkezi, içi

Samin: Sekizinci.

Samir: Meyveli, meyva veren

Sanaç: Dağarcık

Sanak: Kısa zaman, az süre

Sanal: Ün kazan, ünlü ol

Sanalp: Ünlü yiğit

Sanbay: Ünlü kimse

Sanberk: Ünü sağlam

Sancaktar: Sancak taşıyan kimse. Sancak taşıma görevlisi

Sancar: Kısa kama, saplar, batırır

Saner: Ünlü, tanınmış

Sanevi: İkinci

Sani: Yapan, işleyen, meydana getiren

Sanih: Zihin ve düşüncede oluşup çıkan, fikre doğan.

Sanver: Adın duyulsun, ünlen

Sarahat: Açıklık, ibarede açıklık

Saramet: Yiğitlik

Sarban: Deve sürücüsü. Deveci

Sarduç: Bülbül

Sargan: Çorak yerlerde biten bir ot

Sargın: Candan, içten

Sargut: Eski adlardan; açık saman rengi

Sarıalp: Sarışın yiğit. Ruhi Sarıalp’, Türk atlet ve yönetici

Sarif: Sarfeden, harcayan. Değiştiren

Sarih: Açık, meydanda. Belli, hüveyda

Sarim: Keskin, kesici.

Sariye: Hazreti Ömer’in İran’daki komutanı.Sariye radıyallahu anh’ın adı.

Sarp: Çetin, sert

Sarper: Dikbaşlı yiğit, sarp yiğit

Sarphan: Sarp kağan

Sartık: Azad olunmuş, salıverilmiş, özgür

Saru: Sarı benizli, tenli insan

Saruhan: Sarı kağan, sarı han; saruhan, selçuk uçbeylerindendi, manisa’yı alarak saruhanlı beyliği’ni kurmuştu

Saruhan: Harizm’den gelip Anadolu’ya yerleşen Saruhanoğulları beyliğinin kurucusu.

Sarvan: Deve süren, deveci.

Satıbey: Satma, satış. Alışveriş

Satuk: Satı, satılmış

Satvet: Ezici kuvvet, zorluluk.

Savaş: Birbirine düşman iki ordunun çarpışması, silahlı eylem

Savaşer: Savaşçı yiğit

Savaşkan: İyi savaşan, iyi döğüşen

Savat: Gümüş üstüne yapılan çizgiler, süsler.

Saver: Sağlam, zinde, güçlü erkek.

Savlet: Şiddetli saldırı, hücum

Savni: Koruma, gözetme ile ilgili.

Savtekin: Diri ve biricik; diri canlı şehzade; anadolu’nun alınışında emeği geçen bir türk komutanı:

Savtuna: Sözünde duran kimse.

Savtunç: Sağlam tunç

Savtur: Sağlıklı kal, hoşça kal

Sayan: Saygı gösteren, saymak eylemini yapan

Sayar: Saygı gösteririr, saygılı

Saye: Gölge.

Sayedar: Gölgeli, gölgesi olan, gölge eden

Sayfi: Yaza ait, yazla ilgili.

Saygı: Kişilerin birbirlerine karşı duyumsadıkları çekinme ile karışık sevgi ve değer duygusu; başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu

Saygım: Saydığım kimse, benim saygım

Saygın: Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören

Saygur: Saygı gören, sayılan, hatırlı.

Saygut: Sayılan ve uğurlu, kutlu sayılan

Sayguter: Sayılan ve kutlu bilinen yiğit

Sayhan: Saygı gösteren kağan

Sayıl: Kendini saydır, saygı gör, önemsen

Sayılgan: Kendini saydıran, saygın kimse

Sayıner: Değerli, saygı duyulan kimse

Sayıner: Seçkin yiğit, değerli yiğit, saygı gösterilen yiğit

1672761410 549 S ile baslayan karizmatik ve dini erkek isimleri 2023

Saykal: Düz, düzgün, pürüzsüz. Gösterişli.

Saykut: Sayılan ve kutsal kimse

Sayman: Hesap işleriyle uğraşan kimse

Sayraç: Cıvıldayan, şakıyan, güzel ötüşlü

Saytekin: Sayılan ve biricik, sayılan şehzade

Sazak:Küçük pınar, kaynak

Sebat: Değişmeyen, kımıldamayan

Sebatı: Sebatlık, sözünde kararında durma. Sebatlı, sözünde duran

Sebih: Yüzme, yüzüş

Sebil: Su dağıtılan yer. Hayır için parasız dağıtılan su

Sebre: Ölçülü, deneyimli. Sahabeden bu ismi taşıyanlar olmuştur.

Sebük: Hızlı, çabuk; sevgili

Sebükalp: Hızlı, yiğit, çabuk yiğit, çevik yiğit

Sebüktekin: Hızlı ve biricik; hızlı şehzade

Secahat: Yumuşak huyluluk

Seçkin: Seçilerek en iyi diye ayrılan; benzerleri arasında yüksek

Seçkiner: Herkesçe beğenilen yiğit

Seçmeer: Seçilerek alınmış yiğit

Sedat: Doğru, haklı

Sefa: Gönül rahatlığı, rahatlık, eğlence

Sefer: Yolculuk, savaş hazırlığı, savaşa gitme

Sefir: El içi. Yabancı diplomat

Seha: Cömertlik, eli açıklık

Sehavet: Cömertlik

Sehhar: Kuvvetle kendine çeken, büyüleyici.

Sehran: Geceleri uyanık duran

Selahaddin: Dinine bağlı

Selâm: Noksan ve ayıptan emin. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam’ın mübarek isimlerindendir.

Selamet: Esenlik. Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvenlik içinde olma. Kurtulma, kurtuluş.

Selami: Barış ve rahatlıkla ilgili

Selcan: Taşkın su gibi can

Selçuk: Küçük sel; tezcanlı, evecen, hızlı; selçuklulara adını veren sultan selçuk’tan

Selçuker: Tezcanlı yiğit, hızlı yiğit, evecen yiğit

Selil: Yeni doğmuş erkek çocuğu, ilker.

Selim: Sağlam, doğru, kusursuz, temiz, içten

Selis: Kolay yumuşak

Sellem: “Selamete erdirsin” manasıyla dualarda geçen

Selman: Barış içinde, huzurlu. Eshab-ı Kiram’dan Selman-ı Farisi’nin adıdır.

Selmani: Niyaz kabul eden derviş. İran İsfahan’ından olup, Rasulullah’la birlikte İslami mücadelede üzerine düşeni fazlasıyla yapmış büyük mücahid ve sahabi. Selman-ı Farisi’ye nispetle bu ad kullanılmıştır.

Selmi: Barışla ilgili, barışçıl.

Selsal: Tatlı, lezzetli, hafif su.

Semai: Semaya, göğe havaya ait.

Seman: Güneş ayının 27. günü

Semih: Cömert, eli açık

Sena: Övgü ile ilgili, şimşek parıltısı

Sencer: Halden bilen kimse; kale, hisar; çağatay hanlarından birinin adı

Seralp: Baş yiğit

Serbülent: Önde gelen, üstün

Serbülent: Başı yüksek, yüce

Sercan: Sevgili, sevilen

Serdar: Başkumandan, başbuğ

Seren: Yelkenlilerde yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay bağlanan gönder

Sergen: Raf, vitrin, tepelerdeki düzlük, yorgun

Serhan: Kurt, canavar, şarkıcıların başı.soylu kan, başkan

Serhat: Sınır, iki devlet arasındaki sınır

Serkan: Soylu kan, başkan

Serkut: Mutlu, talihli

Sermet: Edebiyet, sonsuzluk

Sertaç: Çok sevilen, sayılan

Sertap: İnatçı, direnen

Serter: Katı, acımasız

Server: Başkan, reis

Servet: Zenginlik, varlık

Sevük: Sevi, sevgi; sevilmiş, sevilen, sevgili; dost, arkadaş

Seyfettin: Dinin kılıcı, koruyucusu

Seyfi: Kılıç gibi, askerlikle ilgili

Seyfullah: Allah’ın kılıcı. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam’ın mübarek isimlerindendir.

Seyhan: Çukurova’dan geçip akdeniz’e dökülen akarsu

Seyyid: Efendi, lider, önder. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam’ın mübarek isimlerindendir.

Sezai: Uygun, yaraşan

Sezal: Sezen, sezgili

Sezen: Duyan, hisseden

Sezer: Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi duyumsar

Sezgin: Sezme yeteneği olan kimse, sezici

Sezginer: Sezme yeteneği olan yiğit

Sıdal: Biraz olgunlaşmış, erginleşmeye başlamış

Sırrı: Sırla, gizlilikle ilgili

Simavi: Yüzle, çehreyle ilgili

Sina: Arap yarımadası ile mısır’ın birleştiği yerdeki üçgen biçimli yarımada. Bu yarımadada bir dağ

Sinan: Mızrak, süngü gibi silahların sivri ucu

Siret: Bir kimsenin manevi durumu, hal ve hareketleri, tabiatı ahlak ve karakteri. Hal ve gidiş. Hal tercümesi. Muhammed aleyhisselamın hal tercümesi.

Siyami: Oruç tutan, oruçlu, kötülükten kaçınan

Solay: Ay ışığının azalması, solması

Somay: Ay gibi kusursuz

Somel: Doğru, katışıksız, güçlü el

Somer: Katışıksız güçlü

Sonalp: Sonuncu, son doğan yiğit, erkek çocuk

Sonay: Artık ondan sonrası olmayan ay; (mecaz olarak) son çocuk

Soner: Artık ondan sonrası olmayan yiğit; (mecaz olarak) son erkek çocuk, son yiğit

Songur: Şahin, ağır, hantal

Songün: Sonuncu, son olan. Eğilim, yetenek

Songür: Sonu iyi gelen kimse, sonu gür

Sorgun: Bir tür söğüt ağacı

Sorkun: Bir tür söğüt

1672761410 820 S ile baslayan karizmatik ve dini erkek isimleri 2023

Soyalp: Soyu yiğit, soylu yiğit

Soydan: Soylu, iyi bir soydan gelen

Soydaner: Soylu yiğit, iyi soydan gelen yiğit

Soydinç: Soyu dinç

Soydinçer: Soyu dinç yiğit

Soyhan: Soyu han olan, kağan soylu

Soykan: Soylu kan

Soysal: Uygar

Soysan: Tanınmış soy

Soytekin: Soyu biricik, soylu ve tek olan kimse; soylu şehzade

Soyuer: Yiğit bir soydan gelen, yiğit soylu

Sökmen: Selçuklular çağında hasankeyf artuklu beyliği’ni kuran

Sönmez: Sürekli olarak yanar, hiç sönmeden yanar

Sönmezalp: Hiç sönmeden yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit

Sönmezer: Hiç sönmeden yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit

Sözen: İyi ve güzel konuşan kimse

Sözer: İyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse

Sözmen: İyi ve güzel konuşan kimse

Sualp: Güçlü yiğit

Suat: Mutlulukla ilgili

Suavi: Her işe koşan, yardım eden

Suay: Suya düşen ay.

Subhi: Sabah vakti, şafak ile ilgili. Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır

Suca: Uzun düzgün boy

Sudeka: Doğru, hakiki dostlar

Suder: Aydınlık su

Sudur: Sadrazamlar

Suergin: Olgun asker

Sufi: Tasavvuf erbabı, mutasavvıf

Suhan: Suyun hakimi, su kaynaklarının yönetimini elinde bulunduran

Suhulet: Kolaylık. Yumuşaklık. Mülayemet

Sulbi: Birinin sulbünden gelme, kendi evladı, oğlu

Sulhi: Barışçı

Sunal: Sun ve al

Sunar: (saygı ile) veriri, gönderir, yollar

Sunay: Ayı sun, ayı getir

Sungu: Sunulan şey, birine sunulan şey, bağış, armağan, sunu

Sungun: Yetenek; eğilim; armağan edilebilecek nitelikte

Sungur: Doğana benzeyen bir alıcı kuş, atmaca, şahin akdoğan

Sunguralp: Atmaca gibi ve yiğit, şahin yiğit

Sungurtekin: Şahin gibi ve biricik; süleyman şah’ın oğlu

Süer: Er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit

Süha: Büyükayı yıldız kümesinin en küçük yıldızı

Süheyl: Güney yarım kürede yer alan parlak yıldız. Eshab-ı Kiram’ın isimlerindendir.

Süleyman: Huzur, sükun, büyük bir peygamber ismi

Sümer: Aşağı mezopotamya’da bir bölge sümer ülkesi; m.ö. 400 yıllarında bu bölgede devlet kuran bir türk kavmi

Sürâka: Eshab-ı Kiram’ın isimlerindendir.

Süreyya: Ülker yıldızı

Sürsoy: Soyu sürdür; süren soy

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.