Rujlu Kız
Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı, Kullanıcı Yorumları

S ile başlayan en güzel kız isimleri ve anlamları 2023

0

Sevde, Peygamber efendimizin hanımının ismidir. Ahirette evladınızın Sevde annemizin şefaatine kavuşması için ona Sevde ismini verebilirsiniz.

Ebeveynlerin evlatları hakkında en özendiği şeylerden biri de isim seçimidir. Her anne baba evladına en güzel ismi vermekte adeta yarışır. Güzel isim yalnızca kulağa hoş gelen isim demek değildir. Çocuklara sahabe ve evliya isimlerini vermek önerilir, böylece ahirette onların şefaatine kavuşabiliriz. Selma, Sümeyra ve Sümeyye hanım sahabe isimlerindendir. Bu isimleri vermek kıyamet günü şefaate kavuşmaya vesile olacaktır. 

S HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Saadet: Mutluluk

Saba: Gündoğusundan esen rüzgar

Sabah: Günün başlangıcı

Sabahat: Güzellik

Sabia: Yedinci

Sabiha: Güzel, şirin

Sabikun: Hayırda ileri giden anlamını taşımaktadır

Sabire: Sabreden, tahammül eden, katlanan sabırlı

Sabiye: Küçük kız çocuğu, küçük kız

Sabrinisa: Kadınların sabırlısı

Sabriye: Sabırlı, dayanıklı

Sacide: Secde eden

Saçı: Düğün armağanı. Gelinin başına saçılan şeker, arpa, para gibi şeyler

Sada: Ses, yankı

Sadegül: Bir gül kadar sade, temiz ve güzel

Sadıka: Doğru gerçek hakiki, yalan olmayan, sahte olmayan Sadakatli, samimi, bağlı

Sadiye: Mutlulukla, uğurla ilgili, uğurlu

Sadriye: Göğüsle ilgili

Safigül: Gül gibi, katıksız, saf, duru, temiz

Safiha: Yassı düz ve geniş yüz, levha. Levha halinde bulunan maden, saç

Safinaz: Çok nazlı

Safinur: Çok aydınlık, temiz

Safir: Mavi renkli, değerli bir korindon türü, gök yakut.

Safire: İnce güzel ses

Safiye: Katıksız, arı, seçilmiş. Hanım sahabe isimlerindendir.

Sahabet: Sahip çıkma. Koruma, arka olma, yardım etme

Sahara: Çöl, Ayrıca Tunus’ta bir çölün adı

Sahba: Al, kızıl

Sahiba: Bir şeyi elde etmiş olan

Sahibe: Sahip. Koruyan, gözeten

Sahil: Deniz, nehir, göl kıyısı

Sahire: Geceleri uyumayan, uykusuz

Sahra: Kır, ova, çöl

Sahranur: Çöldeki kutsal ışık

Sahure: Sahur zamanı doğan kız çocuğuna verilen ad

Saide: Uğurlu, Allah’a karşı görevini yerine getirmiş

Saika: Sevk eden, götüren. Süren sürücü

Saime: Oruç tutan

Saire: Seyreden, hareket eden, yürüyen

S ile baslayan en guzel kiz isimleri ve anlamlari 2023

Sakıba: Parlak, ışıklı

Sakine: Durgun, kendi halinde, sessiz

Salabet: Peklik, katılık, sağlamlık

Saliha: Uygun, yakışan, yetkili olan, dine uygun hareket eden

Salime: Sağ, eksiksiz, emin

Salise: Saniyenin altmışta biri

Salkım: Üzüm gibi birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş. Üzerinde kısa saplı dallar bulunan çiçek. Akasya

Samahat: Cömertlik, el açıklığı, iyilikseverlik

Samiha: Cömert

Samime: Öz, asıl

Samire: Meyveli, meyve veren

Samiye: Yüksek, yüce, ulu

Samyeli: Güneyden esen sıcak rüzgar

Sanahat: Çok düşünmeden fikre doğan, akla gelen şeyler

Sanay: Ay gibi güzel

Sanevber: Çam fıstığı. Çam fıstığı kozalağı

Sania: Sanat eseri yapan, oluşturan

Saniha: Zihin ve düşüncede oluşup çıkan, fikre doğan

Saniye: Dakikanın altmışta biri

Sannur: Nurlu, ışıklı, güzel

Sara: Katıksız, saf

Sarahat: Açıklık, ibarede açıklık

Sarife: Sarfeden, harcayan. Değiştiren

Sariha: Açık, meydanda. Belli, hüveyda

Sarime: Keskin, kesici

Sarmaşık: Koyu yeşil renkli, değişik biçimli yaprakları olan tırmanıcı bir bitki

Sarra: Sevindirici, sevinçli

Satıgül: Satma, satış. Alışveriş

Saye: Gölge

Sayezar: Gölgelik

Saygül: Nadir, eşsiz gül, sayılı gül

Seba: Yedi. İslam öncesi Sami ve Arap kavimleri yedi sayısının kutsal bir nitelik taşıdığına inanırlardı, “yedi” sayısı

Sebahat: Güzellik, letafet

Sebla: Uzun kirpikli göz

Seçil: Benzerlerinin arasında nitelikleriyle ayrılan

Seçkin: Benzerlerinin arasında nitelikleriyle üstün olan

Seda: Yankı, ses

Sedef: Bazı deniz hayvanlarının sert, beyaz kabuğu

Seden: Uyanık, tetikte

Seffane: Hanım sahabe isimlerindendir.

Sefine: Uzayın güney yarımı

Seher: Tan ağartısı

Sehhare: Çok güzel, büyüleyici kadın

Sehle: Taze, körpe. Habeşistan’a hicret eden kadın sahabelerden

Selamet: Esenlik. Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvenlik içinde olma. Kurtulma, kurtuluş

Selay: Sel-ay

Selcan: Hareketli, coşkulu

Selda: Bir tür söğüt

Seldanur: Nur seli

Selen: Müjde, muştu

Selena: Güzellik, bereketli, yağmur

Selenge: Moğolistan’da (Orta Asya) bir nehir

Seli: Yavaş akan su

Selika: Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti

Selile: Yeni doğmuş ilk kız çocuğu

Selime: Sağlam, kusursuz

Selin: Gür su, Orta Asya’da yetişen bir bitki

Selinay: Ay gibi parlak ve gür akan su. Selin ve ay kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir

Selma: 1. Barış içinde bulunma, huzur 2. Güzel, hoş (kadın). Hanım Sahabelerden Hazreti Ebu Bekir’in annesinin adıdır.

Selmin: Barış yanlısı, barış ve sevgi duygusuyla dolu

Selnur: Nur seli, ışık seli

Selsal: Tatlı, lezzetli, hafif su

Selva: Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş

Selvet: Gönül rahatı

Selvi: Yapraklarını dökmeyen ince uzun ağaç

Selvihan: Selvi ve han kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isim

Sema: Gökyüzü

Semahat: El açıklığı, iyilikseverlik

Semiha: Cömert

Semiramis: Asur kraliçesi

Semra: Esmer

Sena: Övme, övüş, şimşek parıltısı

Senay: Ay gibi güzelsin

Seniha: İnciler, süsler

Serap: Çölde ışığın kırılması sonucu görülen aldatıcı görüntü

Seray: Ay gibi güzel

1671805204 817 S ile baslayan en guzel kiz isimleri ve anlamlari 2023

Serçe: Koyu boz renkli, ötücü küçük bir kuş.

Seren: Yelken germeye yarayan ağaç

Sernaz: Çok nazlı

Serpil: İyi yetiş, büyü

Serra: Rahatlık, kolaylık

Serva: Masal

Servet: Varlık, zenginlik

Servinaz: Uzun boylu sevgili

Seval: Severek al

Sevcan: Sevgili insan

Sevda: Aşk, sevgi

Sevde: Esmer güzeli. Sevgili Peygamberimiz Muhammet aleyhisselamın hanımının ismidir.

Sevgi: Sevme duygusu, aşk

Sevil: Her zaman sevilen

Sevilay: Ay gibi hep sevilen

Sevim: Sevilmeye neden olan nitelik

Sevinç: Sevinme duygusu, coşku

Seyhan: Adana ovasından geçip Akdeniz’e dökülen bir nehir

Seyran: Gezme, bakıp seyretme.

Seza: Uygun, yaraşan

Sezen: Duyan, hisseden

Sezer: Duyar, hisseder

Sezgi: Anlama, sezme yeteneği

Sezgin: Duygulu, anlayışlı

Sezin: Sezme yeteneği olan, anlayışlı

Sıla: Doğup büyüdüğü yere dönme, yakınlarıyla kavuşma, gurbet

Sırma: Altın suyuyla yaldızlanmış gümüş tel, altın sarısı renginde saç

Sibel: Buğday başağı, yere düşmemiş yağmur damlası

Sima: Yüz, çehre, insan, tip

Simay: Gümüş gibi parlak güzel.

Simge: İşaret, sembol

Sine: Göğüs, gönül, yürek

Sinem: Gönlüm, sevdiğim, Sevinme duygusu

Sitare: Yıldız

Siva: Başka, gayrı özge

Sivar: Bilezik, bileklik

Sohbet: Görüşüp, konuşma, arkadaşlık

Solay: Ay ışığının azalması, solması

Solmaz: Her zaman taze, genç

Somay: Ay gibi eksiksiz, tam

Sonay: Ayın son günleri

Songül: Son doğan kız çocuğuna verilen ad

Sonnur: Son ışık

Sontaç: Eşsiz taç

Sonver: Son olması istenen çocuklara verilen isimlerden

Sönmez: Işığını hiç kaybetmeyen

Sönmezay: Işığı hiç sönmeyen ay

Su: Hayati sıvımız

Suat: Mutlulukla ilgili, mutlu

Suay: Suya düşen ay

Sudan: Su gibi güzel, parlak

Sude: Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş

Sudegül: Sude ve Gül kelimelerinin birarada kullanılması ile meydana gelmiştir. Bkz: Sude, Gül

Sudem: Sude isminin aitlik eki almış halidir. Sude: sürmüş, sürülmüş, ezilmiş

Sudenaz: Boyalı, sürmeli ve Nazlı olan

Sudiye: Yararlı, faydalı, kazançlı

Sueda: Dosdoğru, temizlenmiş olan

Suğra: Daha, pek, en küçük

Suhara: Davet ve şölen

Sulbiye: Birinin sulbünden gelme, kendi evladı, oğlu

Suleha: Salih, iyi, yarar, günah işlemeyen

Sulhiye: Barışla ilgili, barışçı

Sultan: Padişah, hükümdar, padişah soyundan gelen kadın

Suna: Yaban ördeği, boylu poslu, yakışıklı

Sunay: Ayı sun

Suzan: Ateşli, coşkulu, yakıcı

Süeda: Saadetli, kutlu, uğurlu.

Sühendan: Tatlı dilli, güzel söz söyleyen kişi.

Süheyla: Sakin, iyi huylu

Sümeyra: 1. Meyve çağlası. Hanım sahabe isimlerindendir.

Sümeyye: 1. Surat, çehre, yüz. 2-İslam’ın ilk şehidi. Ammar b. Yasir’in annesi ve ilk müslüman olan hanım sahabelerden.

Sümbül: Çiçekleri kokulu, çeşitli renklerde açan bir bitki

Süreyya: Ülker yıldızı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.