Rujlu Kız
Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı, Kullanıcı Yorumları

O ile başlayan duyulmamış, karizmatik ve nadir görülen erkek isimleri 2023

0

Çocuklara kaya, taş, çakıl gibi isimler yerine Osman gibi Eshab-ı Kiramın isimlerini vermek çok iyi olur.

Oğlan çocuğunuz oldu hayırlı olsun! Oğlunuza isim arıyorsanız işte O ile başlayan modern ve farklı erkek isimleri:

Osman, Eshab-ı Kiram’ın isimlerindendir. Çocuklara Eshab-ı Kiram, peygamber ve evliya ismi takmak ahirette o büyük zatların şefaatine kavuşmaya vesile olacaktır.

O HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Oba: Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk 

Oben: Erkek deve

Obuz: Su gözesi, göze kaynak

Odhan: Ateş kağan, ateş han

Odkan: Ateş kan, ateşli kan, kaynayan kan, deli kan

Ogün: O bilinen ve anısı olan gün

Oğan: Güçlü, kuvvetli

Oğul: Erkek evlat, kovandan çıkan arı topluluğu

Oğulbal: Tatlı oğul, oğul balı, oğul arılarının yaptığı ak bal

Oğulcan: Can oğul

Oğultekin: Biricik oğul, şehzade

Oğultürk: Türkoğlu

Oğur: Uğur, samimi, içten

Oğuz: Sağlam, gürbüz, güçlü, iyi yürekli, iyi arkadaş, dost Hun imparatoru Oğuz han’ın adından

Oğuzalp: Sağlam yiğit, güçlü yiğit, iyi yürekli yiğit, dost yiğit

Oğuzer: Sağlam yiğit, güçlü yiğit, iyi yürekli yiğit, dost yiğit

Oğuzhan: Yiğit han, oğuzların efsanevi kahramanı

Oğuzman: Sağlam, gürbüz, güçlü kimse, iyi yürekli dost kimse,

Okan: Anlama, öğrenme, oğuz

Okanay: Güçlü ay, yiğit ay, güneş ve ay

Okay: Ok gibi doğru, ay gibi parlak

Okayer: Ok gibi doğru, ay gibi yiğit

Okaygün: Ok gibi doğru, ay gibi güzel, güneş gibi yakıcı kimse

Okbay: Ok gibi doğru ve varlıklı kimse

Okcan: Hareketli, canı tez

Okdemir: Demirden yapılmış ok

Oker: Hızlı, hareketli

Okgüç: Ok gibi doğru ve güçlü

O ile baslayan duyulmamis karizmatik ve nadir gorulen erkek isimleri

Okman: Okçu, ok atan kimse

Oksal: Ak at, oku sal, oku bırak

Oktar: Ok atan, okçu

Oktay: Öfkeli, sinirli

Oktunç: Ok tuncu; tunçtan yapılmış ok

Oktürk: Ok gibi türk

Okyar: Oku parçala

Olca: Savaşta ele geçirilen mal, ganimet

Olgaç: Bilgi ve görgüce olgunlaşmış kimse

Olgun: Bilgi ve görgüce gelişmiş

Olgunay: Dolunay durumundaki ay

Olguner: Bilgi ve görgüce gelişmiş erkek, olgunlaşmış erkek

Olgunsoy: Gelişmiş soy, olgunlaşmış soy

Oltan: Şafak ol, tan ol

Oltun: Saygı gösterilen ol, saygın ol

Oltunç: Tunç ol, tunç gibi sağlam ol

Oluş: Olma işi, olma biçimi var oluş

Omay: Seçkin, seçilmiş

Onan: Daha iyi bir duruma giren, eksiği kalmayıp gönül huzuruna eren, iyileşen

Onar: (‘onmak’tan) eksiği kalmayıp gönül erincine ulaşır, daha iyi bir duruma gelir, mutlu olur; (‘onarmak’tan) ‘işler duruma getir, düzelt’ anlamında buyruk

Onaran: İşler duruma getiren, düzelten

Onat: İyi, güzel, dürüst nitelikli

Onatkut: İyive uğurlu

Onay: Gerçekleme, doğrulama

Ongan: Özlem ve istekleri yerine gelmiş, mutlu

Onganer: Mutlu yiğit

Ongun: Tam, verimli, bayındır, kutlu, uğurlu, gelişmiş, gürbüz

Ongunalp: Mutlu yiğit, yararlı yiğit, kutlu yiğit, gürbüz yiğit

Onguner: Mutlu yiğit, yararlıı yiğit, kutlu yiğit, gürbüz yiğit

Onur: Kişinin kendine saygısı

Onural: Onur sahibi ol

Onuralp: Kendine saygısı olan, yiğit, onurlu yiğit

Onurhan: Onurlu hükümdar

Onursal: Onurla ilgili, onur niteliğinde; saygı göstermiş olmak için verilen

Oran: Karşılıklı uygunluk, iki şeyin birbirini tutması, iki şey arasında ya da parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, anlayış

Oray: Kale burcu ve ay

Orbay: Kentli ve zengin

Orçun: Sağlam adam, bir görevde, birinden boşalan yere gelen kimse, ardıl

Orhan: Osmanlı imparatorluğu’nun ikinci sultanı Orhan Gazi’nin adı. Şehrin yöneticisi, hâkimi.

Orhun: Orta Asya’da büyük bir ırmak

Orkan: ‘Orhan’ adının bir başka biçimi

Orkun: Sert taş, dayanıklı taş

Orkut: Kutlu, uğurlu şehir

Ortaç: Tepe, kendine miras kalan kimse; bir hükümdarlığın tahtına geçecek kimse, veliaht

Ortun: Ortanca kardeş

Ortunç: Tunçtan yapılmış gibi sağlam kale

Orun: Büyük bir görevlinin çalıştığı yer, makam

Orunbay: Büyük görevi olan kimse, makam sahibi

Oskay: Sevinçli, neşeli

Osman: 1-Bir tür kuş. 2- Eshabı Kiram’dan Hazreti Osman’ın adı.  3-Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’nin adı.

Otağ: Yüksek direkli, süslü, büyük çadır

Oytun: Kutsal, mübarek, beğenilen yer

Ozan: Sazla şiir söyleyen halk şairi; şair, şiir yazan kimse

Ozanalp: Şair ve yiğit kimse

Ozanay: Şair ve ay gibi kimse

Ozaner: Şair ve yiğit

Ozankan: Ozan soyundan gelen

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.