Rujlu Kız
Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı, Kullanıcı Yorumları

K ile başlayan güçlü ve karizmatik erkek isimleri 2023

0

Kaan, Kerem ve Kerim beğenilen erkek isimlerindendir.

Bir türlü istediğim ismi bulamıyorum diyorsanız K ile başlayan erkek isimleri listemize göz atmanızı tavsiye ederiz. Bu listede gönlünüze göre bir isimle karşılaşabilirsiniz. Kerim, Kayyim ve Kamer Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir. Çocuklara peygamber, evliya ve alim isimleri takılması tavsiye edilmektedir. Ahirette bu din büyükleri kendi adında olanlara şefaat edecektir.

K İLE BAŞLAYAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Kaan: Hakan, hükümdar, imparator

Kadem: Uğur, ayak adımı, yarım arşın

Kadir: Kuvvetli, güç sahibi, değer, onur, şeref

Kadirhan: Kuvvetli, güçlü, kudret sahibi hükümdar.

Kadri: Değer, kıymetle ilgili

Kadrican: Değerli itibarlı can, dost

Kağan: 1. Hanların hanı, hükümdar.

Kahraman: Yiğit, cesur, bir olayın baş kişisi

Kalender: Alçakgönüllü, gösterişsiz

Kamber: Köle, dost

Kamer: Ay. Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir.

Kamil: Olgun, yetkin, kültürlü, bilgili, tam, eksiksiz

Kamuran: Arzusuna erişmiş

Kanber: Evin emektarı, büyüğü

Kandemir: Sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir

Kani: Kanaat eden, razı olan

Kapkın: Ansızın yakalayıp alabilen, ısırıp parçalayan, hemen kapan, alan, kapgın, kapan

Kaplan: Hindistan ve afrika ormanlarında yaşayan, aslan büyüklüğünde, postu çizgili, kedigillerden yırtıcı, güçlü bir hayvan

Karaalp: Karaalp yiğit

Karabey: Esmer, rengi karaya çalan bey

Karaca: Geyik türünden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı, dağkeçisi, yaban keçisi, eti yenen bir kuş, (mecaz olarak)

Karacabey: Esmer, rengi karaya çalan bey, kahramanlığıyla tanınmış Türk kumandanı

Karacan: Yağız, bir ağaçcık, dedem korkut öykülerinde bir yiğit

Karahan: Esmer hükümdar

Karakan: Bir tür dağ ağacı

Karan: Karanlık

Karanalp: Kara yağız yiğit

Karatay: Selçuklu devlet adamı

Karayağız: Yağız, ünlü halk ozanı karacaoğlanın adından

Kartal: Kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yırtıcı bir kuş

Kartay: Yaşlı, pir

Kasım: Bölen, taksim eden, ezici ufaltıcı

Katade: 13 yy.’dan itibaren Mekke’de hakim olan Şeriflerin atasına verilen ad. Eshabı Kiramın isimlerindendir.

K ile baslayan guclu ve karizmatik erkek isimleri 2023

Kaya: Büyük, sert taş kütlesi

Kayaalp: Kaya gibi sert yiğit

Kayacan: Kaya gibi güçlü can

Kayaer: Kaya gibi sert ve sağlam yiğit

Kayahan: Güçlü, sert hükümdar

Kayan: (‘kaymaktan’ kayma işini yapan, akar gibi yer değiştiren, kayıcı,

Kayatekin: Kaya gibi sağlam şehzade

Kayatimur: Kaya demir, sert demir

Kayatürk: Kaya gibi sağlam ve sert türk

Kayhan: Güçlü hükümdar

Kayı: Osmanlıların kökeni olan oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora

Kayıhan: Güçlü kağan, sert han, sağlam han

Kaynak: Bir suyun çıktığı yer, göze, pınar

Kayra: Büyük birinden gelen iyilik, ihsan

Kayyim: Görüp gözeten. Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir.

Kazım: Er, öfkesini yenen kimse. Hırsını dizginleyen

Kemal: Olgunluk, en yüksek değer, erdem

Kemalettin: Dinin olgunluğu, değeri

Kenan: Yakup aleyhisselamın ülkesi. Cennet, filistin

Kerem: Soyluluk, cömertlik, bağış

Keremşah: Asil, soylu şah, hükümdar

Kerim: Çok cömert, çok şerefli. Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir.

Kerimhan: Cömert, ulu hükümdar

Keyhan: Dünya

Kılıçaslan: Selçuk sultanlarının üçüncüsü, Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesini sağlayan, haçlıları anadolu’dan kovan Türk beyi

Kılıçer: Kılıç gibi keskin yiğit, kılıç gibi yiğit

Kınay: Hiç durmadan çalışan, çalışkan

Kıraç: Su bulunmayan toprak, kurak toprak, verimsiz toprak

Kıralp: Rengi kırçıl olan yiğit, kırçıl renkli yiğit, kır yiğit

Kıraner: Vurup ezerek parçalayan yiğit

Kırca: Kırçıla yakın, kıra benzer, kır gibi

Kırtekin: Kırçıl şehzade

Kıvanç: Mutlu bir olgudan duyulan şey, sevinç öğünç

Kıvançer: Sevinç olan yiğit, övünç olan yiğit, sevindiren kimse

Kıvılcım: Yanmakta olan bir şeyden çevreye sıçrayan ateş parçası

Koçer: Koç yiğit, yiğitler yiğidi

Koçhan: Yiğit kağan

Kolçak: Yiğit, mert, koçak

Konuralp: Yiğitler yiğidi, onurlu yiğit

Konurata: Yiğit ata, onurlu ata

Konurbay: Onurlu ve varlıklı, onurlu bey

Koral: Sınır muhafızı

Koralp: Kor gibi, kor ateş gibi yiğit

Koray: Kor renkli ay

Korcan: Kor ateş gibi kimse

Korel: Kor gibi etkili, yakıcı kişi

Korgün: Kızıl güneş, kor durumdaki güneş

Korhan: Ateş gibi kağan

Korkmaz: Hiçbir şeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli

Korkut: Büyük dolu tanesi, cin, peri gibi yaratıklar, korkusuz, cesur

Kortan: Kıpkızıl şafak, güneş’in doğmasından önceki kızıllık

Koşal: Koşarak git ve al

Köker: Soyca yiğit olan kimse, kökü yiğit

Köknar: Çam türünden, yatay dallı, kerestelik bir orman ve süs ağacı

Köksal: Kökünü derinlemesine sal, soyun genişlesin

Köksalan: Kökleşmş olan, kök salmış olan

Köksan: Köklü ün, köklü ad

Köksoy: Kökü derinlere giden soydan olan

Kubat: Kaba, şişman

Kudret: Güç, kuvvet, Allahü tealanın gücü, zenginlik, yetenek

Kunt: Sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert

Kunter: Sağlam, kuvvetli

Kuntman: Sağlam ve iri yapıl erkek

Kuraner: Kurucu kişi

Kurtalp: Kurt gibi yiğit

Kurtbey: Kurt gibi atılgan, güçlü

Kurter: Aldanmaz yiğit, işini iyi bilen yiğit, kurt yiğit

Kurtul: Güç bir durumdan kendini kurtar

Kurtuluş: Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma

Kutal: Uğur al, uğurla ilgili, uğursal

Kutalp: İyilik getiren yiğit, uğurlu yiğit

Kutan: Dua, yalvarma, saka kuşu

1671458320 636 K ile baslayan guclu ve karizmatik erkek isimleri 2023

Kutay: Uğurlu ay

Kutbay: Uğurlu bey

Kutberk: Uğurlu ve sağlam

Kutcan: İyilik getiren kimse, kutlu kimse

Kuter: İyilik getiren yiğit, kutlu yiğit

Kutgün: Kutsal gün, kutlu günde doğmuş

Kuthan: Uğurlu kağan, kutlu kağan

Kutkan: Uğurlu kan, kutlu kan

Kutlay: Uğurlu ay, kutlu ay

Kutlu: İyilik, uğur getirdiğine inanılan, uğurlu kutsal

Kutlualp: Uğurlu yiğit

Kutlubay: İyilik ve zenginlik getiren

Kutlubey: Uğurlu bey

Kutlucan: Uğurlu ve can kimse

Kutluel: Uğur getiren el

Kutluer: Uğurlu yiğit

Kutluğ: Uğurlu, mutlu

Kutluğhan: Uğur getiren kağan, oğuz han’ın torunu

Kutluhan: Uğur getiren kağan

Kutluk: Uğurlu

Kutlutekin: Uğurlu ve biricik, uğur getiren şehzade

Kutlutürk: Uğurlu Türk, kutsal Türk

Kutsal: Tapınılacak ya da uğrunda can verilecek denli sevilen; dokunulmaması gereken; uğur getirdiğine inanılan uğurlu, kutlu

Kutsalan: Uğur getiren, uğur salan

Kutsalar: Uğur getiren kimse, uğur getirir, kut gönderir

Kutsan: Uğurlu ad, kutlu ad

Kutsay: Uğurlu say

Kutsoy: Kutlu soydan gelen, soyu kutlu

Kuzey: Bir yön

Kuzgun: Bir tür karga

Kürşat: Açılış merasimi, bir cins tavla oyunu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.