Rujlu Kız
Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Fiyatı, Kullanıcı Yorumları

H ile başlayan modern, karizmatik, dini, kulağa hoş gelen erkek bebek isimleri 2023

0

Hâdî, Habib, Halîl ve Hâmid Sevgili Peygamberimizin isimlerindendir, çocuklara isim olarak verilebilir.

Oğlunuz hayırlı olsun! Bebeğin cinsiyetini öğrendikten sonra anne babalar ilk olarak isim arayışına girerler. Bu makalemizdeki isim galerimiz isim seçiminizde yardımcı olacaktır. Peygamberler ve evliyalar kendileriyle aynı ismi taşıyanlara şefaat edeceklerinden çocuklara bu din büyüklerinin isimlerini vermek çok iyi olur.  Hamza, Hasan, Hüseyin, Huzeyfe ve Hubeyb Eshab-ı kiramın isimlerindendir. Oğlan çocuğuna bu ismi vermek Eshab-ı kiramın şefaatine kavuşmaya vesile olabilir.

H HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Habbab: Seven, sevgili, dost.

Habib: Sevgili, çok sevilen. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir.

Habil: Yumuşak ve temiz huylu.

Hacib: Hükümdarla saray ve hükümetin irtibatını sağlayan kişi

Hâdî: Doğru yola götüren. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir

Hâfiz: Muhafaza edici. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir

Hakan: Eskiden Türk imparatorlarına verilen unvan. Kağan

Hakkı: Doğrulukla, adaletle ilgili

Haldun: Sonsuz, ebedi olan

Halid: Sonsuz, sürekli, bir yıldan çok yaşayan

Halîl: Dost. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir.

Halîm: Yumuşak huylu. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir.

Hâlis: Saf, temiz. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir.

Hâmid: Hamd edici, övücü. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir.

Hammâd: Çok hamd eden. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir.

Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan. Sevgili Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın isimlerindendir.

H ile baslayan modern karizmatik dini kulaga hos gelen erkek

Halit: Sonsuz, sürekli, bir yıldan çok yaşayan

Haluk: İyi huylu, geçimli

Hamdi: Allah’ı övmek, şükretmek

Hamdullah: Allah’ın övgüsü

Hami: Himaye eden, koruyan

Hamid: Övgüye değer, Allahü tealanın adlarındandır

Hamil: Sahip, malik, taşıyan, gözeten

Hamit: Övgüye değer

Hamza: Aslan, heybetli, azametli

Haris: Bekçi, gözcü, kollayıcı

Harun: 1. Parlayan. 2. Hazreti Musa’nın kardeşi.

Hasan: Güzellik, iyilik

Hasbi: İsteyerek ve karşılık beklemeden yapılan

Hasib: Hesap görücü, Allah’ın isimlerinden

Haslet: İnsanın yaradılıştaki huyu

Haşim: Gösterişli, muhteşem

Haşmet: Gösteriş, büyüklük, ululuk

Hattab: Çok güzel konuşan ve nasihat eden. Hazreti Ömer, Ömer bin Hattab olarak da bilinir.

Hayati: Dirilik, canlılık, önemli, hayatla ilgili

Haydar: Aslan, cesur, yiğit

Hayrettin: Dinin hayırlı, mübarek kıldığı

Hayri: Hayırla, iyilikle ilgili

Hayrullah: Allah’ın hayırlı ettiği

Hazar: Barış, güven

Hazer: Deniz, büyük su

Hazim: Akıllı, işbilir

Heper: Bütünüyle yiğit, hep yiğit, her zaman yiğit

Hepgüler: Her zaman güler

Hepyener: Her zaman yener, hiç yenilmez

Heybet: Korku ve saygı uyandıran görünüş

Hızır: Yeşil. İbrahim aleyhisselamdan sonra yaşamış bir peygamber veya velî. Allahü teâlâ onun rûhuna insan şeklinde görünmek ve kıyâmete kadar yardım isteyen Müslümanların imdâdına yetişmek, yardım etmek, konuşmak, ilim öğrenmek ve öğretmek özelliklerini verdi. 

Hızlan: Elini çabuk tut, hızını artır

Hidayet: Doğru yola girme, müslüman olma

Hikmet: Bilgelik, Allahü tealanın nedeni anlaşılmayan amacı, özlü söz, vecize

Hilmi: Sakin, yumuşak huylu

Himmet: Çaba, emek, çalışma, irade, yardım, ermiş kişinin yaptığı etki

Hiram: Yürüme, gezinme

Hubeyb: Küçük taze buğday taneceği. Tanecik. Sahabe-i kiramın isimlerindendir. İslam’ın ilk şehitlerindendir.

Hulagü: Abbasi devletini yıkan İlhanlı hükümdarı

Hulki: Yaradılışla ilgili, iyi huylu

Hulusi: Saf, içi temiz, samimi, içten

Hunay: Yiğitlik, kahramanlık.

Hurşit: Güneş

Huzeyfe: Aydınlık, ışık. Sahabe-i kiramın isimlerindendir.

Huzur: 1. İnsanın hissettiği rahatlık duygusu. 2. Rahatlık içinde bulunan, dinginlik yaşayan kişi.

Hüccet: 1. Seçkin âlimlere verilen san. 2. Delil, kanıt.

Hüdai: Hidayete ermiş

Hüdaverdi: Allah’ın verdiği

Hünkar: Uğurlu, genç osmanlı sultanlarına verilen bir ad

Hüray: Ay gibi özgür

Hürbey: Özgürlüğüne, bağımsızlığına düşkün bey kişi.

Hürcan: Özgür

Hürkan: Özgür soydan gelen

Hürsel: Coşkuda özgür olan kişi.

Hüsam: Keskin kılıç

Hüsamettin: Dinin keskin kılıcı

Hüseyin: Küçük sevgili

Hüsnü: Çok güzel ildir Parıltı, parlayış, alacakaranlık

Hüsrev: Padişah, hükümdar, sultan.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.